SER wil meer geld voor hoger onderwijs

De Sociaal-Economische Raad pleit voor beter onderwijs, meer differentiatie en zorgvuldige selectie van studenten. Hiermee sluiten de werkgevers en werknemers zich aan bij de adviezen van de commissie-Veerman over het hoger onderwijs.

Door studie-uitval en verkeerde studiekeuze wordt er te lang gestudeerd in Nederland, schrijft de SER in zijn advies aan staatssecretaris Zijlstra. Daardoor gaan Nederlandse jongeren laat aan het werk en “dat is zowel nadelig voor de jongeren zelf als voor de Nederlandse samenleving en economie”.

Wildgroei studies
Volgens de Raad zijn “op de middellange en lange termijn” extra investeringen in het hoger onderwijs nodig. En net als de commissie-Veerman vraagt de SER om iets te doen tegen de “wildgroei aan studierichtingen” en bovendien meer onderscheid in opleidingsniveaus te creëren.

De staatssecretaris is momenteel bezig met zijn ‘strategische agenda’ voor het hoger onderwijs. In juni presenteert hij zijn plannen.

De SER bestaat uit afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke deskundigen. De leden adviseren kabinet en parlement over sociaal-economisch beleid.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie