SGP: “Masterstudent mag meer betalen”

De SGP heeft vooralsnog geen grote bezwaren tegen het schrappen van de basisbeurs voor masterstudenten. “We moeten het wetsvoorstel nog goed doornemen, maar we kijken er positief tegenaan.”

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, is de steun van de Staatkundig Gereformeerde Partij belangrijk voor de regering. In de senaat hebben de coalitiepartners en de PVV één zetel te weinig voor een meerderheid, waardoor ze altijd een extra partij moeten meekrijgen.

Intussen is de SGP een officieuze gedoogpartner van het kabinet geworden. De partij steunt de regering in bijna alles en eist daar soms iets voor terug. Zo vond de partij dat de langstudeermaatregel niet zo bruusk kon worden ingevoerd als staatssecretaris Zijlstra van plan was. Om aan de bezwaren van de twee gereformeerde kamerleden tegemoet te komen, heeft het kabinet de maatregel een jaar uitgesteld.

Met het wetsvoorstel voor een leenstelsel voor masterstudenten lijkt de partij weinig problemen te hebben. “Het is in lijn met ons verkiezingsprogramma”, zegt kamerlid Elbert Dijkgraaf. “Daarin stond dat studenten een groter deel van hun studielasten zelf zouden moeten betalen.”

Dat klopt, al sprak de partij vooral over de hoogte van het collegegeld: “Het collegegeld voor de master kan worden gedifferentieerd als daar een extra toegevoegde waarde voor de student tegenover staat. Dit mag niet leiden tot een beperktere toegankelijkheid van het onderwijs, wat gerealiseerd wordt door voor dit deel leningen te verstrekken onder voor de student gunstige voorwaarden (lange terugbetalingstermijn, lage rente).”

De SGP is overigens niet bij voorbaat akkoord, zegt Dijkgraaf. “Zoals altijd zullen we het wetsvoorstel zorgvuldig wegen.”

Advertentie