SGP wil alfa-onderzoek beschermen

In het wetenschappelijk onderzoek verdienen de alfa-, bèta- en gammawetenschappen evenveel aandacht, vindt de SPG. De overheid zou de komende jaren moeten investeren in een stabiele basis voor de wetenschap.“Er is een afzonderlijk budget nodig voor versterking van de faculteiten geesteswetenschappen”, schrijft de Staatkundig Gereformeerde Partij in haar verkiezingsprogramma ‘Daad bij het Woord’, dat gisteren is gepresenteerd. Technologische ontwikkelingen bekijkt de SGP naar eigen zeggen “uiterst kritisch”. Vooral nano- en biotechnologie moeten het ontgelden. “God heeft het leven geschapen. De natuurlijke grenzen die in Zijn schepping liggen, zijn er niet voor niets.” Alleen bij “zwaarwegende humane, medische redenen” wil de partij genetische modificatie door de vingers zien. Voor het hoger onderwijs bepleiten de christen-politici dat alle masteropleidingen tweejarig worden. Ook zouden ze graag ‘topuniversiteiten’ zien ontstaan. “Hierbij is selectie van studenten mogelijk op basis van kwaliteit.”Tegelijkertijd wil de partij dat het collegegeld voor bacheloropleidingen geleidelijk wordt verhoogd. Voor masteropleidingen mogen de instellingen hun tarieven laten variëren als daar “extra toegevoegde waarde voor de student tegenover staat”.Onderwijs aan jonge kinderen verdient meer aandacht: de pabo-specialisatie ‘jonge kind’ moet omvangrijker worden. De lesbevoegdheid die leraren met een ‘educatieve minor’ kunnen halen, blijft slechts tijdelijk geldig, als het aan de SGP ligt. Ze moeten binnen vijf jaar een educatieve master halen.HOP, Bas Belleman

In het wetenschappelijk onderzoek verdienen de alfa-, bèta- en gammawetenschappen even veel aandacht, vindt de SPG. De overheid zou de komende jaren moeten investeren in een stabiele basis voor de wetenschap.

“Er is een afzonderlijk budget nodig voor versterking van de faculteiten geesteswetenschappen”, schrijft de Staatkundig Gereformeerde Partij in haar verkiezingsprogramma ‘Daad bij het Woord’, dat gisteren is gepresenteerd. 

Technologische ontwikkelingen bekijkt de SGP naar eigen zeggen “uiterst kritisch”. Vooral nano- en biotechnologie moeten het ontgelden. “God heeft het leven geschapen. De natuurlijke grenzen die in Zijn schepping liggen, zijn er niet voor niets.” Alleen bij “zwaarwegende humane, medische redenen” wil de partij genetische modificatie door de vingers zien.


Voor het hoger onderwijs bepleiten de christen-politici dat alle masteropleidingen tweejarig worden. Ook zouden ze graag ‘topuniversiteiten’ zien ontstaan. “Hierbij is selectie van studenten mogelijk op basis van kwaliteit.”


Tegelijkertijd wil de partij dat het collegegeld voor bacheloropleidingen geleidelijk wordt verhoogd. Voor masteropleidingen mogen de instellingen hun tarieven laten variëren als daar “extra toegevoegde waarde voor de student tegenover staat”.


Onderwijs aan jonge kinderen verdient meer aandacht: de pabo-specialisatie ‘jonge kind’ moet omvangrijker worden. De lesbevoegdheid die leraren met een ‘educatieve minor’ kunnen halen, blijft slechts tijdelijk geldig, als het aan de SGP ligt. Ze moeten binnen vijf jaar een educatieve master halen.


HOP, Bas Belleman

Advertentie