Sporten op Olympos fors duurder

Body: 

Hogere prijzen, een kleiner cursusaanbod en een beperking van de openingstijden. Dat staat sporters in De Uithof te wachten. Sportstichting Mesa Cosa stelt dat het schraperige universitaire beleid haar geen andere mogelijkheid laat. Volgens het college van bestuur kan de stichting beter eerst even in de spiegel kijken.

Hogere prijzen, een kleiner cursusaanbod en een beperking van de openingstijden. Dat staat sporters in De Uithof te wachten. Sportstichting Mesa Cosa stelt dat het schraperige universitaire beleid haar geen andere mogelijkheid laat. Volgens het college van bestuur kan de stichting beter eerst even in de spiegel kijken.

Mesa Cosa, de stichting die sportcomplex Olympos beheert, maakte onlangs in een brief aan de Universiteitsraad en het College van Bestuur haar ongenoegen kenbaar over het voornemen van het universiteitsbestuur om de jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen euro met twee ton terug te schroeven.

Daar komt bij dat de huur die de stichting Mesa Cosa jaarlijks aan de UU moet betalen met zo’n 4.5 ton zal stijgen. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de recente uitbreiding van het sportcomplex, maar ook aan het feit dat het universiteitsbestuur in een nieuw huurcontract graag een kostendekkend bedrag opneemt.

De sportstichting stelt slachtoffer te worden van het eigen succes. Tussen 2007 en 2009 wist Olympos het aantal sporters op te schroeven van 7000 naar 9000. Meer sportende medewerkers en studenten is een wens van het universiteitsbestuur, maar ‘elke sporter kost meer geld dan hij/zij oplevert’, schrijft Mesa Cosa.

‘Mesa Cosa moet niet zielig doen’

In april kaartten leden van de Universiteitsraad de kwestie aan in de financiële commissie. Zij wezen daarbij ook op het feit dat Utrecht blijkens een recent rapport van de Nederlandse Sport Alliantie nu al de duurste studentensportstad is.

Collegelid Hans Amman was niet onder de indruk. “Mesa Cosa moet niet zielig doen,” was zijn niet mis te verstane reactie. “Het klopt dat wij twee ton bij ze weghalen, maar ze vertellen er niet bij dat de hogeschool 1,2 ton meer gaat betalen. Bovendien gaan we voor 2,5 ton een klimmuur voor ze bouwen, gaan we investeren in een nieuwe roeiloods en hebben we vorig jaar diep in de beurs getast voor de vernieuwing van het sportcomplex.”

Het collegelid schatte dat de universiteit de afgelopen paar jaar zo’n vijf miljoen euro in de sport heeft geïnvesteerd, terwijl er nog eens 1 à 2 miljoen op de rol staan. “Op de een of andere manier is het beeld ontstaan dat wij heel erg op de sport knijpen, maar het tegendeel is het geval. Ik ben die negatieve houding een beetje zat. Het probleem is dat Mesa Cosa er niet in slaagt om de exploitatie van het sportcomplex sluitend te krijgen. Gevolg is dat wij de sport overeind moeten houden met geld dat bedoeld is voor onderwijs en onderzoek. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Dat Utrecht een dure stad is voor studentsporters, ligt volgens directeur Vastgoed en Complex Dries Berendsen aan de gemeente Utrecht, die geen cent over heeft voor de studentensport. “In veel andere steden vallen studentensportclubs onder het gemeentelijk subsidiebeleid voor sport. Hier is dat niet het geval en dat scheelt een slok op een borrel.”

‘Dat sport meer gaat kosten is zeer aannemelijk’

Mesa Cosa erkent bij monde van voorzitter Bart Kessels dat de UU heeft geïnvesteerd, maar herhaalt dat door de universitaire maatregelen een financieel gezonde organisatie plots zo’n 6.5 ton minder te besteden heeft op een begroting van 3 miljoen. “Dat is wel een heel lastige opgave.” Directeur Vereecken vindt dat de universiteit moet beseffen dat sport nooit kostendekkend kan zijn. “Het goedkoopste sportcomplex is een dicht sportcomplex.”

Vereecken vreest te moeten stoppen met het aanbieden van onrendabele cursussen. Ook wordt overwogen om de openingstijden van het sportcomplex in te perken. Een forse prijsverhoging van zo’n 30 procent voor sportende studenten en medewerkers wordt niet uitgesloten. Studentensportverenigingen moeten volgens de directeur vrezen voor hun subsidies.

Collegelid Amman wil nu eerst alle zaken rond de sport op een rijtje zetten. “Daarna gaan we kijken hoe we de kosten voor de studentensport gaan versleutelen. Maar als u mij vraagt of de sport duurder gaat worden, dan is mijn antwoord helder: met hoeveel weet ik nog niet, maar dat de sport meer zal gaan kosten, is zeker aannemelijk.”

Maandag staat er een gesprek tussen Amman en het bestuur van de sportstichting gepland.

EH/XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail