SSH dreigt hardnekkige bewoners met kort geding

Body: 

Studentenhuisvester SSH wil dat bewoners van de Cambridgelaan die afgelopen voorjaar niet konden aantonen student te zijn, uiterlijk in april het studentencomplex hebben verlaten. In de komende weken daagt de SSH bewoners die weigeren te vertrekken voor de rechter.

Sinds enkele jaren is bij het studentencomplex Cambridgelaan het zogenoemde campuscontract van toepassing. Dat wil zeggen dat nieuwe bewoners beloven hun kamer maximaal een jaar na afstuderen te zullen verlaten.

Studentenhuisvester SSH wil dat bewoners van de Cambridgelaan die afgelopen voorjaar niet konden aantonen student te zijn, uiterlijk in april het studentencomplex hebben verlaten. In de komende weken daagt de SSH bewoners die weigeren te vertrekken voor de rechter.

Sinds enkele jaren is bij het studentencomplex Cambridgelaan het zogenoemde campuscontract van toepassing. Dat wil zeggen dat nieuwe bewoners beloven hun kamer maximaal een jaar na afstuderen te zullen verlaten.

In 2009 kregen zo´n 200 Cambridgelaanbewoners die al op het complex woonden voordat de campusclausule in het huurcontract werd opgenomen, te horen dat ook op hen de campusvoorwaarden van toepassing zouden worden. De bewoners die nog studeerden werden daarom uitgenodigd alsnog een campuscontract te komen tekenen. Anderen werd te kennen gegeven dat zij hun kamer uiterlijk april 2011 moesten verlaten.

Volgens de SSH ondertekenden uiteindelijk zo´n 120 bewoners het nieuwe contract. Ongeveer tachtig bewoners hebben inmiddels een ander heenkomen gezocht of gaan dit op korte termijn doen. “Een handvol ex-studenten" heeft bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken, volgens een woordvoerder die niet wil zeggen om hoeveel bewoners het precies gaat. Tegen hen start de studentenhuisvester op korte termijn een juridische procedure.

Het overkoepelend orgaan van de SSH-bewonerscommissies, BoKS, is voor het bevorderen van doorstroom door een systeem van campuscontracten, maar verzet zich tegen het opleggen van campuscontracten aan zittende bewoners. “In eerdere gesprekken met de SSH hebben wij aangegeven dat de betrokken bewoners best mogen worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid, maar zonder dwingend karakter”, aldus een mailreactie van het BoKS-bestuur.

BoKS beseft echter dat huurders juridisch niet sterk staan als ze de SSH-maatregel aanvechten. Het rapport ´Huuropzegging aan niet- of oud-studenten door de SSH: hoe sterk sta je voor de rechter?´ dat BoKS door juristen liet opstellen, wijst uit dat de rechter zwaar tilt aan de motieven `´bevorderen van doorstroom`` en ``dringend eigen gebruik`` die de SSH aanvoert.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail