SSH gaat weer bouwen in De Uithof

Body: 
Medio 2015 verrijst een nieuw studentencomplex in De Uithof. De 570 woningen worden gebouwd op de plaats waar nu de spaceboxen staan.

Binnen het nieuw te bouwen complex zal de helft van de kamers een oppervlakte hebben van 16 vierkante meter, de andere helft 28 vierkante meter. De bedoeling is dat er ook voorzieningen voor bewoners komen, bijvoorbeeld een wasserette. Volgend jaar zal bekend worden hoe het complex eruit moet gaan zien.

Medio 2015 verrijst een nieuw studentencomplex in De Uithof. De 570 woningen worden gebouwd op de plaats waar nu de spaceboxen staan.

Binnen het nieuw te bouwen complex zal de helft van de kamers een oppervlakte hebben van 16 vierkante meter, de andere helft 28 vierkante meter. De bedoeling is dat er ook voorzieningen voor bewoners komen, bijvoorbeeld een wasserette. Volgend jaar zal bekend worden hoe het complex eruit moet gaan zien.

De SSH noemt het nieuwe plan een goed voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters waar in het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting over wordt gesproken. Vorige week zette ook SSH-directeur Ton Jochems en de Utrechtse wethouder Gilbert Isabella hun handtekening onder dat plan.

Na de Cambridgelaan (1999), De Bisschoppen (2006) en Casa Confetti (2008) krijgt De Uithof nu een vierde wooncomplex. De SSH drong na de bouw van Casa Confetti aan op nieuwe wooncomplexen in De Uithof. Directeur Jochems beklaagde zich in 2008 in het toenmalige Ublad nog over een 'bouwstop'. In 2010 werd echter een nieuw bestemmingsplan voor het universiteitscomplex opgesteld dat meer mogelijkheden gaf voor het uitbreiden van het 'campuswonen'.

In eerste instantie hadden SSH en UU het oog laten vallen op een terrein achter het Androclusgebouw van de Diergeneeskundegebouw. Toen duidelijk werd dat daar niet voldoende kamers gebouwd konden worden, verschoof de aandacht naar het La Capanna-terrein waar in 2004 de tijdelijke spaceboxen waren neergezet.

De 234 spaceboxen blijven staan tot en met het Europees Jeugd Olympisch Festival dat in 2013 in Utrecht plaatsvindt. Bewoners zal de huur voor de start van dat evenement worden opgezegd zodat deelnemers gebruik kunnen maken van de spaceboxen. Daarna zal gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein.

In een persbericht stelt de SSH te overwegen de toekomstige bewoners van het studentencomplex een abonnement aan te bieden voor een autodeelsysteem. Dit zou voorzien in een behoefte van studenten en bovendien dure parkeerplaatsen overbodig maken. De studentenhuister zegt al positieve ervaringen te hebben met het autodelen.

Andere projecten waar de SSH samen met de gemeente aan werkt zijn de realisatie van 600 studentenkamers voor een periode van 10 tot 15 jaar in het voormalige provinciehuis in Rijnsweerd. Ook op het voormalige KPN-terrein aan de Ina Boudier Bakkerlaan komen vanaf 2017 studentenwoningen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail