SSH pakt door met campuscontracten

Sinds vorige maand sluiten nieuwe bewoners van het IBB en Tuindorp West een campuscontract. In De Uithof gebeurt dit al langer. Als het aan de SSH ligt, is dit voorjaar iedereen die meer dan een jaar is afgestudeerd, vertrokken van het universiteitsterrein.

Sinds 2006 tekenen nieuwe Uithof- en stadspandbewoners een campuscontract. Studenten beloven daarmee hun kamer uiterlijk een jaar na afstuderen te verlaten.

In oktober vorig jaar werden de bewoners die in de afgelopen vier jaar een handtekening onder een dergelijk contract zetten voor het eerst gecontroleerd. Van de 1600 aangeschrevenen konden er 1400 bewijzen dat ze nog steeds studeerden aan een onderwijsinstelling. De overige 200 zijn in het afgelopen jaar vertrokken.

De SSH is uitermate tevreden over het beleidsmiddel. De studentenhuisvester stelt zich op het standpunt dat afgestudeerden moeten doorstromen naar woonruimte elders, omdat de kamers bedoeld zijn voor studenten.

Sinds vorige maand hebben daarom ook nieuwe bewoners van de grote complexen in de stad, het IBB en Tuindorp West, een campusclausule in hun contract staan. Vanaf oktober 2012 zal worden gecontroleerd of bewoners van die flats daadwerkelijk nog studeren. In oktober 2013 moeten de stadscomplexen dan ‘vrij’ zijn van bewoners die al meer dan een jaar zijn afgestudeerd.

In De Uithof en in de stadspanden is dat al eerder het geval, als het aan de SSH ligt. Nu wonen daar nog enkele honderden bewoners die geen campuscontract ondertekenden toen zij jaren terug hun intrek namen in hun SSH-kamer. In oktober 2009 werd deze groep (200 bewoners van de Cambridgelaan en 400 stadspandbewoners) aangeschreven met de melding dat ook zij aan de campusbepalingen moeten voldoen.

De Cambridgelaanbewoners die nog studeerden konden voor afgelopen april alsnog een campuscontract komen ondertekenen. Zo’n 120 studenten hebben dat gedaan. De meeste andere betrokkenen hebben laten weten voor april 2011 hun woning te verlaten. Een handjevol bewoners (de SSH kan geen precies aantal geven) heeft juridisch bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken.

De bewoners van stadspanden die nooit een campuscontract ondertekenden, moeten in het voorjaar van 2011 aantonen dat ze nog studeren. Zonder inschrijving bij een onderwijsinstelling dienen zij uiterlijk in het voorjaar van 2012 hun kamer af te staan.

Volgens woordvoerder Elise van ’t Loo heeft de SSH er door jurisprudentie op dit gebied het volste vertrouwen in dat eventuele rechtszaken zullen worden gewonnen. ‘Dringend eigen gebruik’ is een van de overwegingen waarop de SSH zich in juridische procedures zal beroepen.

XB

Advertentie