Stadsbestuur heeft geen geld voor succesvolle huurteams

Het Utrechtse college van B & W stelt geen middelen beschikbaar voor een voortzetting van een pilot met zogenoemde huurteams. De fractie van GroenLinks is verrast door deze opstelling. De huurteams blijken immers succesvol de belangen van studenthuurders te behartigen.

“Wij hebben ons jaren hard gemaakt voor de komst van de huurteams”, zegt UU-student en GroenLinks-raadslid Steven de Vries. “We zullen er dan ook alles aan doen om de teams in stand te houden.”

In september 2010 ging een proef van start met teams die kamerbewoners hulp bieden. Zo kan de huurprijs getoetst worden aan wettelijke normen. Ook kan gekeken worden naar het huurcontract en achterstallig onderhoud van de woning.  

De pilot kwam tot stand op advies (pdf) van de commissie Toekomst studentenhuisvesting Utrecht die onder leiding stond van de Utrechtse hoogleraar Pieter Hooimeijer. Op deze manier moesten misstanden op de Utrechtse kamermarkt worden tegengegaan. USF Studentenbelangen en de gemeente Utrecht traden samen op als opdrachtgever.

Prioriteit
De Vries zegt uitermate verbaasd te zijn over de opstelling van wethouder Bosch dinsdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad. Bosch zei daar dat geen geld beschikbaar te kunnen stellen voor een voortzetting van de proef vanaf aankomende september. Ondanks het feit dat een evaluatie (pdf) uitwijst dat de huurteams naar tevredenheid functioneren, geeft Bosch prioriteit aan andere zaken.

Uit de evaluatie blijkt dat de huurteams gemakkelijk bereikbaar zijn en een goede bron van informatie over de wet- en regelgeving op het gebied van huren vormen. Naar verwachting wordt de doelstelling van 336 woningopnamen gehaald. In ongeveer 60 procent van de gevallen gaat het om een klacht over een te hoge huurprijs. Op basis van de resultaten tot nu toe zouden de huurteams een besparing tussen de 130.000 tot 180.000 euro kunnen bereiken voor de klagende bewoners.

Napluizen
De Vries wil een voortzetting van de huurteams op structurele basis. Hij denkt dat daar in de raad een meerderheid voor te vinden is. Het gemeenteraadslid wil volgende maand de voorjaarsnota napluizen op posten waar mogelijk op bezuinigd kan worden."Maar het vervelende is dat door de opstelling van de wethouder er geen nieuwe zaken meer worden aangenomen door de huurteams. Studenten kunnen er op dit moment al niet meer terecht."

USF Studentenbelangen was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Advertentie