Steun voor sterrenkundig instituut

Het Nederlands Comité Astronomie zegt in een brief zich te verbazen over het voornemen tot sluiting van het Utrechtse sterrenkundige instituut. Ze betreurt het zeer en spreekt haar ernstige zorg uit.

Het Nederlands Comité Astronomie vertegenwoordigt de sterrenkunde van heel Nederland. Voorzitter Michiel van der Klis benadrukt dat de Utrechtse sterrenkundigen zijn verbonden aan de top-onderzoeksschool NOVA en dat de kwaliteit door een internationale visitatiecommissie als ‘excellent en exemplarisch’ is beoordeeld. “Het is op zijn minst opmerkelijk dat een faculteit die zich op excellentie en kernwaarden wil concentreren  zich terugtrekt uit een vakgebied waarmee Nederland zich internationaal op het hoogste niveau profileert.”

Minder instituten in Nederland zou de kwaliteit van het onderzoek niet ten goede komen, denkt Van der Klis. Doublures in het onderzoek zijn er niet, men vult elkaar aan. Pijnlijk is dat Utrecht penvoerder is van de onderzoeksschool NOVA. Van der Klis wil onderzoeken hoe de Utrechtse onderdelen elders ondergebracht kunnen worden zodat de Nederlandse sterrenkunde zijn internationale reputatie niet verliest.

Advertentie