Studenten Diergeneeskunde denken aan rechtszaak tegen Halbe

Een groep doctoraalstudenten Diergeneeskunde zint op juridische stappen tegen de staat. Ze vinden het onterecht dat zij recht hebben op slechts één uitloopjaar, terwijl BaMa-studenten twee jaar mogen uitlopen voordat ze de langstudeerboete krijgen.

De langstudeerboete slaat ongenadig hard toe bij ouderejaars studenten Diergeneeskunde. De groep die nog voor de invoering van het BaMa-stelsel in 2007 begon aan de zesjarige doctoraalopleiding Diergeneeskunde, heeft namelijk slechts één uitloopjaar voordat ze 3000 euro bovenop het normale collegegeld moet gaan betalen. 

De doctoraalstudenten volgen namelijk volgens het nieuwe wetsvoorstel maar één studie, en hebben daardoor slechts één jaar speelruimte om de langstudeerboete te ontlopen. De lichting die in 2007 of later startte volgt twee studies, een driejarige bachelor, en een driejarige master, en heeft hierdoor recht op twee uitloopjaren.

“Onterecht”, zegt Gert-Jan Verhoef, achtstejaars student Diergeneeskunde. Volgens hem gaat het om een groep van 100 à 150 doctoraalstudenten die op 1 september 2012 (als de langstudeerboete van kracht wordt) nog hun studie moet afronden.

Een groot deel van de doctoraalstudenten gaat ruim over de zes jaar heen. Niet omdat ze traag studeren, maar omdat een wachttijd van een aantal maanden voor een co-schap niet ongewoon is. 

De faculteit Diergeneeskunde heeft studenten in het verleden geadviseerd ingeschreven te blijven tijdens het wachten, omdat ze op die manier in aanmerking komen voor financiële compensatie voor de wachttijd. Met als gevolg dat vele studenten fiks over de zes jaar heengaan. “Nu worden we gepakt door de staat omdat we ingeschreven bleven tijdens de wachttijd”, zegt Verhoef.

De doctoraalstudenten Diergeneeskunde hebben hun hachelijke situatie in het najaar van 2011 in brief aan Halbe Zijlstra aangekaart. Zonder succes. Ze krijgen wel schriftelijk antwoord van een ambtenaar van het ministerie, maar die weigert uitzonderingen te maken op de langstudeermaatregel. Het komt er kort gezegd op neer dat elke studie maar één uitloopjaar heeft, stelt de ambtenaar, of het nou een éénjarige master is of een zesjarige doctoraalstudie.

Bij Diergeneeskunde heerst bezorgdheid over de langstudeermaatregelen. Een kleine 100 Diergeneeskundestudenten is afgekomen op een informatieavond over de langstudeerwet, waar onder meer doctoraalstudent Verhoef zijn verhaal doet. 

Bij de toehoorders is maar weinig begrip voor de maatregelen van Halbe Zijlstra. Hoorbare verbazing is er als een meisje te horen krijgt dat de studie die ze deed voor Diergeneeskunde ook meetelt bij het berekenen van de langstudeerboete. “Wow!”

Juridisch zijn er misschien nog opties voor de groep doctoraalstudenten. Onderwijsadvocaat Willem Lindeboom, een van de sprekers op de informatieavond, ziet mogelijkheden om via de rechter een speciale regeling af te dwingen voor de doctoraalstudenten. “40 procent”, zegt hij op aandringen van studenten die willen weten wat hun kansen zijn bij een goede afloop van de rechtsgang. “De juridische argumenten zijn goed, maar het vraagt ook moed van een rechter om een uitzondering te maken op een wet die door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen.”

Door de lange wachttijd en late overgang naar het BaMa-stelsel (2007) zitten doctoraalstudenten Diergeneeskunde in een bijzondere situatie, stelt Lindeboom, en dat maakt hun zaak redelijk sterk. “Diergeneeskundestudenten worden wel degelijk ongelijk behandeld door de wet.”

Het vooruitzicht van een rechtszaak klinkt diverse studenten in de zaal als muziek in de oren. “Wat kost u?”, vraagt een van hen. Lindenboom: “Ik denk dat het opstellen van een dagvaarding in deze zaak mij 20 uur gaat kosten, voor studenten wil ik best een gematigd tarief hanteren dus zeg 3000 euro.” Dat schrikt de studenten niet af: “Als we allemaal een paar tientjes neerleggen, dan zijn we er.” 

Advertentie