Studenten helpen gemeente aan duurzaamheidsplannen

Body: 

Groene stoplichten voor fietsers tussen het Centraal Station en De Uithof en een bedrijfje dat winkeliers helpt hun pand milieuvriendelijker te maken. Twintig studenten gingen deze week de Utrecht Sustainability Challenge aan. Hun plannen voor het terugdringen van het CO2-gehalte in de binnenstad zullen mogelijk echt worden uitgevoerd.

Groene stoplichten voor fietsers tussen het Centraal Station en De Uithof en een bedrijfje dat winkeliers helpt hun pand milieuvriendelijker te maken. Twintig studenten gingen deze week de Utrecht Sustainability Challenge aan. Hun plannen voor het terugdringen van het CO2-gehalte in de binnenstad zullen mogelijk echt worden uitgevoerd.

De twintig voorgeselecteerde studenten kregen woensdag en donderdag een stoomcursus Utrechtse energieproblematiek. Utrecht wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. De gemeente Utrecht, de Utrecht Development Board  en de Universiteit Utrecht organiseerden daarom samen met McKinsey & Company een evenement waarin studenten werden uitgedaagd om met concrete plannen te komen waarmee die ambitie waar te maken is.

Na onder meer een brainstorm met Duurzaamheidshoogleraar Jacqueline Cramer, een ontmoeting met burgemeester Wolfsen en workshops met experts en andere betrokkenen kwamen de studenten met drie ideeën om Utrechtse milieuproblemen op het gebied van mobiliteit, woningen en ondernemingen op te lossen. De challenge richtte zich vooral op deze drie hoofdthema’s van het programma Utrechtse Energie  van het stadsbestuur. De plannen werden donderdag gepresenteerd aan Trude Maas, voorzitter van de Utrecht Development Board.

De organiserende partijen hopen dat een of meerdere van de ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. In het kader van het programma Utrechtse Energie is in totaal 26 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van initiatieven die in de komende vier jaar kunnen helpen de klimaatneutrale status te bewerkstelligen. Enkele deelnemende studenten hebben aangegeven daadwerkelijk mee te willen werken aan het uitvoeren van de plannen.

Projectleider Thekla Teunis van McKinsey spreekt van een geslaagd evenement. “Studenten wonen in deze stad. Zij hebben vaak originele en praktische ideeën om Utrecht leefbaarder en duurzamer te maken, ook als ze niet milieuwetenschappen of iets gelijksoortigs studeren. Tegelijkertijd hebben de deelnemende studenten gemerkt dat er echt al heel veel gebeurd in de stad. Daar staan ze vaak niet bij stil. Zo werd in de brainstormfase geopperd om een bierboot door de Utrechtse grachten te laten varen. Maar die bestaat dus al.”

De plannen in het kort:
 
Utrecht wordt fietsstad nummer 1 in Nederland.
Er komt een groene golf van stoplichten op de belangrijkste routes. Daarnaast wordt naar het voorbeeld van het Londense metro-netwerk een fietsroutenewerk ingericht met duidelijk door kleuren gemarkeerde routes. De blauwe lijn loopt bijvoorbeeld van het Centraal Station naar de Uithof, de gele is de toeristische route door de binnenstad enzovoort. Straatlantaarns worden bovendien vervangen voor LED verlichting. U-Bike is de naam die de studenten voor dit project bedachten.


Utrecht gaat alle woningen in de binnenstad isoleren.
Het isoleren van woningen heeft een grote impact op CO2-reductie en is economisch rendabel voor eigenaren. Het moet daarom gemakkelijker worden voor bewoners om hun huis te laten isoleren, zowel individueel als samen in een collectief van buurtbewoners. Dit kan door huiseigenaren met een kosten-batenanalyse daadwerkelijk voor het blok te zetten: meedoen of niet-meedoen.

Utrecht start een bedrijf dat de panden van winkeliers duurzamer maakt.
In dit plan regelt een aantal experts samen met een groep studenten alles wat te maken heeft met het milieuvriendelijker maken van winkelpanden. Eigenaren krijgen een advies, maar het bedrijfje neemt ook de uitvoering voor rekening. Winkeliers hoeven zich bijvoorbeeld niet druk te maken over het zoeken en instruëren van de aannemers die de aanpassingen moeten aanbrengen. Het kantoor van dit bedrijf in de Utrechtse binnenstand kan dienen als showcase voor duurzaamheid

 

 

 

  •  

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail