Studenten werken mee aan dUUrzame universiteit

De universiteit wil duurzamer en groener worden en ook studenten denken mee. In het kader van een mastercursus Sustainable Development werken zes groepen aan verschillende vormen van duurzaamheid op de UU. De projecten lopen uiteen van het scheiden van afval, tot het vaststellen van het energieverbruik per gebouw.

“Het is zo leuk dat de studenten hun plannen terug zien”, vertelt hoogleraar bij Geesteswetenschappen Ernst Worrell. “De plannen komen niet in een laatje terecht, maar worden gebruikt bij het duurzamer maken van de universiteit.” Volgens Worrell motiveert dit studenten om extra hun best te doen. “Ze zien het resultaat uiteindelijk terug op de UU.” De cursus is nog niet afgelopen, maar de studenten laten deze week hun voorlopige resultaten al aan de docent en medestudenten zien.

Investeren in een website en een gezamenlijke projectnaam. Dit is het begin van een gedragsverandering tegenover duurzaamheid, volgens de groep van het presentatieduo Ines Buskermolen en Jorge Vasquez Romero. “Hoeveel mensen wisten dat de lustrum laserstraal dit weekend een uur uit is gegaan tijdens Earth Hour?”, vraagt Jorge aan de studenten in de collegezaal. Twee studenten steken hun hand op. “Er zijn wel duurzame projecten op de UU, er moet alleen beter gecommuniceerd worden”, concludeert Ines. Daarom heeft de groep de naam dUUrzaam bedacht, waaronder alle duurzame activiteiten op de universiteit in de toekomst kunnen plaats vinden.

Via een plan voor een site laat de groep zien hoe je studenten kunt enthousiasmeren. Een duurzame activiteiten kalender, een studenten blog over duurzame ontwikkelingen en het gebruik van sociale media moeten ervoor zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij de duurzame ontwikkelingen op de UU. Ook moet dit de studenten stimuleren om zelf een bijdrage willen leveren. “Het is belangrijk dat we op de site ook laten zien wat we bereikt hebben, zodat mensen zien dat het niet voor niets is”, zegt Ines.

De site en het veranderen van gedrag tegenover duurzaamheid sluiten goed aan bij de presentatie van een andere groep over recyclen. Recyclen en het scheiden van afval moeten voor een nog duurzamere UU zorgen en het kan nog geld besparen ook. Door het recyclen van plastic flesjes en organisch afval kan zo’n 68 ton op jaarbasis bespaard worden. Scheidingsafvalbakken op plekken waar voedsel geconsumeerd wordt en goedkopere contracten met recyclingsbedrijven als gevolg van meer concurrentie bij de aanbesteding. Dat zijn uit deze groep aanbevelingen die voor een groenere maar ook goedkopere universiteit moeten zorgen.

“Onze oplossing is het op stand-by zetten van computers”, vertelt Derk Straathof over zijn ICT besparingsproject. De universiteit moet in 2020 30 procent minder energie gebruiken dan in 2005. “Er staan 10.000 computers, 49 servers, 900 printers en zo’n 200 laptops, dus door een kleine verandering kun je al veel besparen.” Door eigen onderzoek kwam de groep erachter dat de studentencomputers ook in het weekend en ‘s nachts aan blijven staan. Hier kan volgens de groep gemakkelijk op bespaard worden. Door het uitzetten of op stand-by laten springen van computers tijdens en na werktijd kan 16 mega watt per uur bespaard worden, hebben zij uitgerekend. Dit is niet alleen duurzaam, maar het levert de universiteit jaarlijks ook nog eens 80.000 euro op.

De groep van Willem van Velzen en Sanderine van Odijk heeft onderzoek gedaan naar het warmte- en elektriciteitgebruik in de universiteitsgebouwen. Dat verbruik hangt onder andere af van de isolatie en de oppervlakte van het gebouw. “Elk gebouw heeft een eigen oplossing nodig, want elk gebouw is anders”, vertelt Willem. Het is de bedoeling om het energiegebruik via meters aan de studenten en medewerkers te laten zien, zodat ze meer besef van warmte en elektriciteit krijgen.

Over drie weken moeten de eindresultaten ingeleverd worden en in de tussentijd leggen de studenten de laatste hand aan de onderzoeken. “Wij gaan onze stand-by oplossing de komende weken nog volop uittesten”, aldus Derk.

Tessa Glijn

 

Groene Universiteit

Op vijf april start er al een groen initiatief in De Uithof. Nedvang, bekend van de plastic Hero reclame, zal op verschillende locaties speciale bakken voor kunststof verpakkingmaterialen plaatsen. Hier kunnen plastic flesjes in, maar ook doppen van bijvoorbeeld potten pindakaas. De bakken zijn niet bedoeld als afvalplaats voor de universiteit zelf, maar ze staan er vooral voor het afval van studenten en medewerkers. De afvalbakken blijven ongeveer 6 maanden op de proef staan. Het doel van de actie is het duurzaam recyclen van kunststof.


Advertentie