Studentenmail naar Google *Update*

Studenten Informatica kunnen sinds dinsdag een UU-Gmailaccount aanmaken. De 750 studenten fungeren als pilotgroep. Vanaf half mei krijgen ook andere studenten deze mogelijkheid. De privacy van de studenten is volgens de universiteit gewaarborgd.

Met de overgang naar Gmail bespaart de UU grootschalige investeringen in de eigen, inmiddels verouderde, Solismailvoorzieningen. Volgens projectleider Bert Ordelman was een vernieuwingsslag noodzakelijk, ook gezien de hoge eisen die studenten stellen. “Een opslagcapaciteit van 100 MB is niet meer van deze tijd. Maar zelf moderne mailboxen inrichten voor alle studenten was onbetaalbaar.”

Volgens Ordelman zijn er voor de studenten grote voordelen verbonden aan de overgang naar het reclamevrije Google Apps for Education. Studenten krijgen de beschikking over 7 gigabyte opslagruimte. Bovendien is er onder meer een chatfunctie van Google Talk en een agenda van Google Calendar. Op termijn kunnen ook toepassingen als Google Docs - waarmee studenten samen aan documenten kunnen werken - worden vrijgegeven.

Studenten krijgen de keuze om de overstap te maken of hun Solismailaccount aan te houden. Wie vanaf september begint met een studie in Utrecht krijgt echter in het geheel geen solismailaccount meer aangeboden. Wel kan mail worden geforward naar een andere provider, een mogelijkheid die de huidige studenten ook hebben. De mail gaat dan niet langs Google. In alle gevallen houden studenten een students.uu-adres.

Argwaan tegen de manier waarop de Amerikaanse internetgigant met de mail en de persoonlijke gegevens van accounthouders omgaat, hoeft studenten volgens Ordelman niet te weerhouden om het account om te zetten. “De Educationversie van Google hanteert de Safe Harbor-richtlijnen die de EU en de VS hierover hebben afgesproken. De afdeling Juridische Zaken heeft de implicaties van de overstap bovendien grondig uitgezocht. Er was volgens de juristen daar zelfs geen noodzaak om studenten nog alternatieven aan te bieden.”

De Informaticastudenten worden de komende weken als testgroep beschouwd. Zowel de studenten die overstappen als de studenten die dit niet doen, zullen worden geënqueteerd over hun motieven en ervaringen. Op- en aanmerkingen kunnen mogelijk nog tot aanpassingen leiden in de procedures. Vanaf 17 mei kunnen de overige Bètastudenten en de studenten Geesteswetenschappen een Gmail-account aanmaken. Vanaf 31 mei volgen Diergeneeskunde, Geneeskunde en Sociale Wetenschappen.  Geowetenschappen en REBO zijn vanaf 14 juni aan de beurt.

Na de Open Universiteit is de UU de tweede instelling in het hoger onderwijs die Gmail gaat hanteren als mailvoorziening voor haar studenten. Enkele andere universiteiten en hogescholen verkeren volgens Ordelman in een proeffase. “De ervaringen zijn overal positief.” Medewerkers blijven voorlopig gewoon gebruik maken van de solismailvoorzieningen, die overigens wel zullen worden vernieuwd. “Daar spelen speciale omstandigheden, bijvoorbeeld dat veel mailboxen gedeeld worden door collega’s of door een directeur en een secretaresse”, aldus Ordelman.

Jeroen Schot, Natuurkundestudent, behoorde tot een testgroep van studenten Diergeneeskunde en Bètawetenschappen die in 2008 proefdraaide met Gmail: “Ik gebruik zelf Gmail als privé-mail en ben erg tevreden over de webinterface van Google. Die werkt snel en berichten worden logisch gegroepeerd in conversaties. Bovendien is Gmail stabiel. Solismail heeft minstens twee keer per jaar een storing.
“Gezien de hoge kosten van het in stand houden van een eigen systeem, snap ik wel dat de universiteit hiervoor kiest. Maar eigenlijk vind ik dat de universiteit de mailvoorziening niet bij een derde partij zou mogen neerleggen. Niet dat ik specifiek iets tegen Google heb, maar daar kleven altijd risico’s aan. Daarom was het voor mij ook belangrijk dat studenten de mogelijkheid houden om mail door te sturen naar een andere provider, zonder dat die langs Google gaat.
“Ik ben pragmatisch, dus ik ga wel gebruik maken van deze mogelijkheid. Ook de andere deelnemers in de testfase waren enthousiast. Van de 25 studenten was er eentje die principieel weigerde.”

Ook Ines van Drie, Informaticastudent en bestuurslid van studievereniging A-Eskwadraat deed mee aan de testfase:
“Ik vind dat Gmail een mooi systeem heeft. Vooral de mogelijkheden om mail te archiveren en te labelen zijn fijn en je kunt veel groter bijlages meesturen dan bij Solismail. Bovendien krijg je de beschikking over applicaties als een agenda en Google Docs, zodat je samen met anderen aan een document kunt werken.
“Natuurlijk, Google staat niet bekend om privacygaranties, maar hier gaat het –voor zover ik heb begrepen- om een speciale versie van Google waarbij er meer waarborgen zijn. In die context vind ik het prima. En bij mijn eigen mail ben ik ook al voorzichtig.
“Voor zover ik merk, denken de meeste studenten er hier zo over. De voordelen wegen op tegen het kleine privacy-gevaar.”

XB

Meer info hier

*Update*
Medewerkers van de masteropleiding Nieuwe Media & Digitale cultuur zetten in een bericht op hun weblog forse kanttekeningen bij het besluit om op Google over te stappen. Volgens de docent/onderzoekers strookt het universitaire beleid niet met hun opdracht studenten kritisch te laten nadenken over internet en nieuwe media. “De vertrouwelijkheid van communicatie tussen docent en student moet gewaarborgd blijven en onderzoeksinformatie zou het liefst niet op de servers van een bedrijf bewaard moeten worden.”

 Stap jij over op Google? Laat het hier weten.

 

Tags: privacy | ict | e-mail

Advertentie