Studieplekken in lege tentamenzaal

In het Ruppert-, Van Unnik- en Kruytgebouw en het Educatorium in De Uithof komen meer studieplekken. Uit de laatste Nationale Studentenenquête blijkt dat Utrechtse studenten ontevreden zijn met het aantal werkplekken.

Zaal Gamma van het Educatorium mag vanaf 2012 gebruikt gaan worden als stilte-studieplek in de periodes dat de zaal niet nodig is voor tentamens. In de foyer op de eerste verdieping worden nog eens 20 tot 25 laptopwerkplekken ingericht. Ook in het Ruppert-, Van Unnik- en Kruytgebouw worden meer studieplekken gerealiseerd.

Met de nieuwe werkplekken probeert de universiteit iets te doen aan de kritiek van studenten op de beperkte beschikbaarheid van studieplaatsen. In de laatste Nationale Studentenenquête kregen met name de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen een lage waardering op dit punt.

Meer plekken waar je rustig kan studeren of waar je gezamenlijk kan studeren zijn hard nodig, zegt Rosemarie Janssen van studievereniging SGS (StudentenGroep Sociale wetenschappen). “Als je met een groepje wil werken, dan is er bijna nooit plek in het studielandschap in het Langeveldgebouw. En het is daar te luidruchtig voor zelfstudie.”

“Ik ben blij dat een van de tentamenzalen gebruikt kan worden voor zelfstudie”, zegt Rosemarie. “We hebben als SGS tegen de faculteit gezegd: kijk naar die tentamenzalen, die staan het grootste deel van de tijd leeg. Dus ik ben erg tevreden dat er naar ons is geluisterd.”

Studenten op zoek naar een werkruimte kunnen ook terecht in het Ruppertgebouw. Het is al enige tijd mogelijk werkgroepruimtes in het Ruppert te gebruiken als studieplek. Willen studenten dat, dan moeten ze de sleutel afhalen bij de receptie. Van deze mogelijkheid had Rosemarie nog niet gehoord. “Maar dat kan aan mij liggen. Meer promotie kan in ieder geval geen kwaad.” Ceel Roozeboom, hoofd Huisvesting & Services Centrumgebied erkent: “We kunnen de communicatie op dat gebied verbeteren”.

Vanaf 2013 hoopt de faculteit Sociale Wetenschappen nog meer werkplekken te hebben. In dat jaar betrekt de faculteit Centrumgebouw Noord, waar een “student-study-lounge” wordt gecreëerd, vertelt Roozeboom. “Als je binnenkomt krijg je eerst een kantineachtige ruimte, dan plekken om groepswerk te doen en verderop een ruimte waar je rustig kunt studeren.”

Om beter gebruik te maken van beschikbare computerwerkplekken is onlangs ook de webapplicatie StudySpot gemaakt. De mobiele site biedt een overzicht van beschikbare computerwerkplekken in de UB en in onder meer het Ruppert-, Langeveld- en Van Unnikgebouw. “Wij willen mogelijk maken dat StudySpot ook vrije studieruimtes zonder computer laat zien”, vertelt Roozeboom. “StudySpot moet goed zichtbaar maken waar je allemaal kan studeren.”

Ook bij andere faculteiten lopen initiatieven om nieuwe studiewerkplekken te creëren. Bij Geesteswetenschappen zijn er sinds de opening van Drift 25 nieuwe werkplekken bijgekomen, en de REBO-faculteit start in januari 2012 met een experiment waarbij vrije onderwijszalen op Janskerkhof 15 als studieplek vrijgegeven worden.

Advertentie