T-t-t-tijdschrijven kost tijd

Body: 

Op sommige plekken aan de Universiteit Utrecht wordt gedaan aan tijdschrijven. Hiermee proberen organisaties inzicht te krijgen in de tijd dat werk kost. Jack Spithoven van Diergeneeskunde is zo'n collega die nauwlettend zijn verrichtingen van een dag bijhoudt. En dat blijkt niet zo eenvoudig als gedacht getuige zijn column T-t-t-tijdschrijven die deze maand verscheen in het personeelsblad van Diergeneeskunde Vetgedrukt.

T-t-t-tijdschrijven

Op sommige plekken aan de Universiteit Utrecht wordt gedaan aan tijdschrijven. Hiermee proberen organisaties inzicht te krijgen in de tijd dat werk kost. Jack Spithoven van Diergeneeskunde is zo'n collega die nauwlettend zijn verrichtingen van een dag bijhoudt. En dat blijkt niet zo eenvoudig als gedacht getuige zijn column T-t-t-tijdschrijven die deze maand verscheen in het personeelsblad van Diergeneeskunde Vetgedrukt.

T-t-t-tijdschrijven

De meeste personen kennen mij als zijnde rad van tong. Intimi weten echter dat ik een klein spraakgebrek heb. Als ik gestrest of anderszins opgefokt raak stotter ik iets. Met name de “t” wordt een drempel die dan moeilijk te nemen is. Het is dan ook een wrede speling van het noodlot dat ik, zoals velen, elke maand moet t-t-t-tijdschrijven. Een bezigheid waarvan ik de uitvoering niet geheel, en de waarde geheel niet begrijp, en die onvermijdelijk uitloopt op het t-t-t-telefoontje: “T-T-Ton, het lukt weer niet”. 

Op de een of andere manier moet de t-t-t-ijdschrijf software mij alt-t-t-ijd dwarszitten. Blokkeert, gooit me eruit, wordt aangepast zodat de m-m-manual die T-T-Ton had geschreven w-w-weer is achterhaald. Achteraf blijkt dan dat het t-t-t-tijdschrijven zomaar 4 uur t-t-t-t-t-ijd heeft gekost. Als je dan je leed deelt met een collega van de facultt-t-eit ??????? en die zegt:”Wat gek wij hoeven niet t-t-te t-t-t-tijdschrijven”, moet ik t-t-t-tot honderd t-t-t-tellen. Anders eindig ik nog in een T-T-T-TBS k-k-liniek. 

T-T-Twijfel aan de waarde van het t-t-ijdschrijven komt door twee oorzaken. T-T-Ten eerste is het nodig voor een a-a-accountants verklaring. Maar dat zijn toch die k-kl-kl-kerels die ook de begroting van de DSB bank en Griekenland hadden goedgekeurd en die toestaan dat “naked short selling” in een balans kan worden opgenomen?  Let wel; dit is het op lange termijn verkopen van staatsobligaties die men NIET bezit. 

T-T-T-Ten  t-t-t-tweede accepteert het systeem soms alleen invoer die onwaar is.  Soms val je voor een collega in om veldwerk te continueren wat leidt tot overuren. Ga je t-t-t-ijdschrijven, krijg je van het p-p-p-rogramma de mededeling dat je op dat p-p-project niet kan werken en dat zoveel uren niet zijn t-t-t-toegestaan. Dus schrijf je d-d-d-ie uren maar op algemeen. Destijds tijdens mijn informatica module AMBI-I2 heb ik geleerd dat men uit een systeem gevuld met foute data nooit zinnige informatie kan verkrijgen. Wordt het dan a-a-a-llemaal geen schertsvertoning? 

Nou was er vroeger inderdaad een programma “F-f-f-farce Majeur” met een liedje “Wat dacht je wat” met als laatste c-c-c-couplet; 

Z-z-z-iet u het n-n-n-u n-n-n-og z-z-z-itten,

Kunt u er n-n-n-nu n-n-n-nog b-b-b-ij

Kunt u het n-n-n-u n-n-n-nog v-v-v-olgen

Dan kunt u m-m-meer dan m-m-m-mij 

Jack Spithoven, Analist Environmental Epidemiology (EPI)

Facebook Twitter Whatsapp Mail