Taalpuristen vangen bot bij Zijlstra

Zijlstra springt niet in de bres voor studenten die hun scriptie liever in het Nederlands dan in het Engels schrijven. Universiteiten en hogescholen mogen zelf hun taalbeleid bepalen, schrijft hij aan de Stichting Nederlands.

De stichting van taalpuristen had een brief geschreven over een studente bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij wilde haar masterscriptie in het Nederlands schrijven, op verzoek van het ziekenhuis waar ze haar afstudeeronderzoek verrichtte. Haar scriptiebegeleider steunde haar, maar de examencommissie liet zich niet vermurwen. Uiteindelijk gaf ook de beroepscommissie deze studente ongelijk: ze moest met een Engelstalige scriptie afstuderen.

In de wet staat dat het hoger onderwijs in principe Nederlandstalig moet zijn, tenzij de instelling goede redenen heeft om daarvan af te wijken. “Het instellingsbestuur moet een deugdelijk onderbouwde gedragscode opstellen”, aldus Zijlstra in zijn brief.

Gevraagd naar deze gedragscode laat de universiteit weten: “De Radboud Universiteit stimuleert het gebruik van Engels als voertaal in de masteropleidingen. Met het oog op de internationalisering is het van belang dat studenten in een internationale context kunnen opereren.”

Laat dit geen ruimte voor enige coulance, bijvoorbeeld door de voorwaarde te stellen dat deze studente behalve de scriptie ook een taalvaardigheidstoets maakt? Die vraag beantwoordt de woordvoerder niet.

Maar Zijlstra ziet geen reden om de Radboud Universiteit hierop aan te spreken. De Nijmeegse bacheloropleidingen zijn overigens Nederlandstalig, met uitzondering van enkele vakken waarin studenten alvast aan Engelstalig onderwijs kunnen wennen.

Advertentie