TERI biedt UU kansen in India

Terwijl de nieuwbouw voor Danone in De Uithof nog maar net is begonnen, geeft prinses Máxima vandaag alweer het startsein  voor een volgend veelbelovend partnerschap. Nog dit jaar zullen de eerste medewerkers van The Energy and Resources Institute (TERI) uit Delhi in De Uithof neerstrijken. Wat is dat TERI eigenlijk voor instituut?

TERI was established in 1974 with the purpose of tackling and dealing with the immense and acute problems that mankind is likely to face on account of the gradual depletion of the earth's finite energy resources which are largely non-renewable and on account of the existing methods of their use which are polluting

Aldus de informatieve website van het instituut uit Delhi, dat niet geheel toevallig het levenslicht zag twee jaar na de publicatie door de ‘Club van Rome’ van het geruchtmakende rapport De Grenzen aan de Groei. Idealisme is ook nu nog een voorname drijfveer voor het instituut dat met inmiddels tien vestigingen en rond negenhonderd medewerkers is uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen in India op het gebied van duurzaamheid.

ErnstWorrell“TERI is een onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut, dat volledig draait op commerciële inkomsten”, legt de Utrechtse hoogleraar Energie, Grondstoffen & Technologische Verandering Ernst Worrell uit. “Ze krijgen geen overheidssubsidie, maar verdienen hun geld met het uitvoeren van projecten voor internationale organisaties, bedrijven en overheden. In het onderzoek naar duurzame alternatieven voor onze huidige energiebronnen is het een van de meest vooraanstaande instituten in Azië.”

“Je kunt TERI waarschijnlijk het best vergelijken met Nederlandse instituten als TNO of Deltares”, zegt directeur Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainability Institute. “Het is geen universiteit, hoewel men wel steeds meer probeert om ook academisch onderzoek op te zetten, maar in aanzet is het een instituut voor toegepast onderzoek. Men voert bijvoorbeeld veel projecten uit voor de Indiase overheid. Voor ons is vooral van belang dat TERI actief is op terreinen die ook in ons Utrechtse onderzoek centraal staan, energie, water en klimaat. Niet voor niets is directeur Pachauri van TERI ook voorzitter van het bekende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).”

Geen acquisitiebureautje
Met de verhuizing van het Europese hoofdkantoor van Londen naar Utrecht hoopt het Indiase instituut meer zichtbaar te worden voor Europese opdrachtgevers, zegt Worrell. “Voor TERI is dit kantoor vooral bedoeld om de banden met Europa aan te halen en om er onderzoeksgeld vandaan te halen. Dat men voor Utrecht heeft gekozen, heeft natuurlijk te maken met het feit dat duurzaamheid een speerpunt is van Utrechts onderzoek. Men is zeer geïnteresseerd is nauwere samenwerking, maar we moeten ook reëel zijn, het doel van TERI reikt verder dan Utrecht alleen.”

Dat klopt, bevestigt Cramer, maar dat betekent niet dat de vestiging in Utrecht ‘een veredeld soort acquisitiebureautje’ wordt. “Er komen hier medewerkers die samen met ons en met andere partners projecten gaan uitvoeren. Het begin zal bescheiden zijn. Dit najaar gaat het kantoor in het Matthias van Geunsgebouw open met een manager en een inhoudelijk onderzoeker. Maar als het gaat lopen en ze krijgen meer opdrachten, en dat verwacht ik zeker, dan gaat de club ongetwijfeld uitbreiden.”

Bruggenhoofd
Het initiatief voor de vestiging in De Uithof ontstond bijna twee jaar geleden, vervolgt Cramer. “Zowel TERI als de UU zijn al lange tijd actief in het internationale netwerk op het gebied van klimaatstudies. We kenden elkaar dus al, maar toen India een van de speerpunten werd van het Utrechtse buitenlandse beleid, is het college van bestuur actief gaan zoeken naar geschikte partnerinstellingen. Toen kwam TERI als een van de besten uit de bus, net als het Indian Institute of Sciences in Bangalore, waarmee we inmiddels ook een partnerovereenkomst hebben. Dat laatste instituut staat op wetenschappelijk terrein hoog aangeschreven, TERI is vooral gerenommeerd in de wereld van mensen die proberen theorie en praktijk bij elkaar te brengen.”

In een tijd waarin valorisatie een steeds belangrijker plaats in het universitaire vocabulaire begint in te nemen, zijn goede contacten met instituten als TERI voor de UU van groot belang, vervolgt de Utrechtse hoogleraar Duurzaam Innoveren. “Zeker in landen als India en China is het nuttig om samen te werken met een instituut dat goed geworteld is in de regio. Als wij samen met hen projecten doen, dan zijn we er zeker van dat dat niet zo maar losse ideeën blijven, maar dat er ook echt iets met de resultaten gebeurt. Bovendien vergemakkelijkt het partnerschap met TERI onze contacten met het plaatselijke bedrijfsleven en met andere Indiase onderzoeksinstellingen, net zoals Utrecht voor TERI een mooi bruggenhoofd vormt om sterke Europese partijen te vinden om mee samen te werken.”

Worrell: “India is in wetenschappelijk opzicht een snel groeiend land waar elk jaar meer wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en niet minder zoals bij ons. Het is heel nuttig om tijdig goede contacten met zulke landen aan te knopen.”

     
     
  Prins Claus Chair
Een eerste concrete vrucht van de prille samenwerking tussen de UU en TERI was vorig jaar de benoeming van TERI-onderzoeker Atul Kumar op de Utrechtse Prins Claus Chair. Samen met Worrell onderzoekt Kumar de mogelijkheden om op een duurzame manier energie te leveren aan de vele miljoenen armen in India. Ook kijken ze naar praktisch toepasbare mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in India om energie te besparen. Maar ook voor studenten uit Utrecht en Delhi biedt de samenwerking kansen. Want hoewel in eerste aanleg gericht op toegepast onderzoek heeft TERI sinds enige tijd ook academische ambities. In 1998 werd de TERI University opgericht, geen doorsnee universiteit, maar in de woorden van Worrell “meer een soort onderzoeksschool”, die op dit moment vijfhonderd masterstudenten en honderd promovendi telt.
Worrell: “Begin volgend jaar gaan vier Utrechtse studenten naar India om daar onderzoek te doen naar een duurzame manier om energiediensten te leveren aan de allerarmsten, die nu vrijwel geen toegang hebben tot energie. Als ze al elektriciteit hebben, dan is die meestal gestolen, want ongeveer twintig procent van de in India verbruikte elektriciteit wordt illegaal van het net afgetapt. Bovendien wordt veel energie in India nog opgewekt met kolencentrales.
“Onze studenten gaan in India de mogelijkheid onderzoeken om arme mensen op een duurzame en tegelijk legale en betaalbare manier te voorzien van energiediensten, dus niet alleen van elektriciteit, maar ook van vormen van energie die het hen mogelijk moeten maken om te koken en om schoon water te produceren. Het klinkt misschien alsof onze studenten in India even komen vertellen hoe het moet, maar daar is geen sprake van. Ze gaan in hun onderzoek nauw samenwerken met studenten van de TERI University. Ook in dit opzicht is de samenwerking tussen de UU en TERI een volstrekt gelijkwaardig partnerschap.”
  
     
     

Hoofdfoto: Prinses Máxima en Rajendra Pachauri, directeur van TERI wereldwijd, openen samen het Europees hoofdkantoor van TERI in Utrecht. (Fotograaf: Wieke Eefting)

Advertentie