Tien geven aan coassistenten mag weer, mits...

Na een jaar afwezigheid keert de 10 terug op de beoordelingsformulieren van de Utrechtse coassistenten. De faculteitsraad had bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van de 10, en dus komt het cijfer weer terug op de formulieren. Maar dan wel "heel klein gedrukt", om te voorkomen dat er te gemakkelijk met tienen wordt gestrooid.

Aan het begin van dit studiejaar waren de tienen opeens verdwenen van de formulieren die beoordelaars moeten invullen. Dit leidde tot ophef in de faculteitsraad van Geneeskunde. Volgens de raad zou het schrappen van tienen in strijd zijn met de onderwijs en examenregeling (OER), die voorschrijft dat elke cursus theoretisch met een 10 afgerond kan worden. Als tijdelijke oplossing kregen beoordelaars een brief waarin staat dat ze toch een 10 mogen geven, mits ze dat sterk onderbouwen.

Voor komend studiejaar is er een nieuwe oplossing. De 10 keert terug op het beoordelingsformulier, maar wel "heel klein gedrukt", vertelt Anke Bootsma, opleidingscoördinator van de faculteit Geneeskunde. Bovendien kan een 9 of 10 alleen gegeven worden als een beoordelaar dit schriftelijk toelicht. "Zeker een 10 bekijken we heel strikt. Een 10 moet alleen gegeven worden als ze nog nooit zo'n goede coassistent hebben gehad."

Cijferinflatie
De nieuwe formulieren zijn onderdeel van een langer durend plan om een einde te maken aan cijferinflatie bij co-schappen. Beoordelaars - zeker die in het buitenland - zouden te makkelijk strooien met tienen voor coassistenten waar ze tevreden over zijn.

Vooral écht excellente studenten zijn de dupe van de cijferinflatie, zegt Bootsma. "De inflatie heeft van een goede beoordeling gemiddeld een 9 gemaakt. Terwijl een 7 de norm hoort te zijn daarvoor." Doordat de masteropleiding Geneeskunde vooral uit co-schappen bestaat, krijgt de titel cum laude minder waarde door het gemak waarmee tienen gegeven worden. Sinds 2006 is het BaMa-stelsel ingevoerd bij Geneeskunde. De eerste lichting zit nu in het tweede jaar van de master, vandaar dat de faculteit actief aanstuurt op eerlijke en reeële beoordelingen.

Faculteitsraad
De aangepaste beoordelingsprocedure wordt opgenomen in de laatste versie van de onderwijs en examenregeling (OER) voor het studiejaar 2011-2012. Eind mei komt de nieuwe OER aan bod in de faculteitsraad. “Er zijn nog wat open eindjes, maar de ingezette verandering is zeker positief”, zegt Martien Quaak, voorzitter van de faculteitsraad en ict-coördinator bij de opleiding Geneeskunde.

Niet alleen door het aanpassen van de formulieren, maar ook in communicatie naar begeleiders van coassistenten probeert de faculteit duidelijk te maken dat tienen een uitzondering moeten zijn. "Steeds meer begeleiders zijn op de hoogte van de onvrede die er is over de cijfers", aldus Bootsma.

Bovendien houdt de opleiding in de gaten of specifieke begeleiders vaak een tien geven. Dit zou reden kunnen zijn om de begeleider hier op te wijzen.

Advertentie