Toch geld voor voortzetting huurteams

De Utrechtse gemeenteraad heeft er donderdagavond voor gezorgd dat de succesvolle huurteams behouden blijven. Een amendement op de voorjaarsnota werd met grote steun aangenomen. De teams kunnen voorlopig blijven werken aan het aanpakken van misstanden op de Utrechtse kamermarkt.

Het Utrechtse college van B & W gaf eerder dit voorjaar te kennen geen middelen beschikbaar te willen stellen voor een voortzetting van een pilot met de zogenoemde huurteams. De fracties in de raad hadden echter weinig begrip voor de opstelling van het stadsbestuur.
 
USF Studentenbelangen en de gemeente Utrecht begonnen in september vorig jaar op advies (pdf) van een commissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Pieter Hooimeijer met een pilot waarbij onafhankelijke teams van studenten onder professionele begeleiding kamerbewoners met problemen hulp bieden. Zo kan de huurprijs getoetst worden aan wettelijke normen. Ook kijken de teams naar het huurcontract en achterstallig onderhoud van de woning. Uit een tussentijdse evaluatie (pdf) blijkt dat de proef voorspoedig verloopt.

In het amendement dat GroenLinks, PvdA, SP, en Leefbaar Utrecht  donderdagavond indienden is voorzien in een tussentijdse financiële dekking tot het einde van dit jaar. Ook heeft wethouder Bosch de opdracht gekregen om in de begroting voor 2012 geld te vinden voor een structurele voortzetting. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen.

UU-student en GroenLinks-raadslid Steven de Vries is blij dat de continuïteit van het initiatief is gegarandeerd. De huurteams konden al enige tijd geen nieuwe zaken meer aannemen. “Ik hoop dat studenten weer snel de mogelijkheid krijgen om samen met de teams misstanden aan te pakken. Dat blijft helaas nog hard nodig in Utrecht.”

Advertentie