Truckers: gezonder eten en sporten langs de weg

Vrachtwagenchauffeurs willen best gezonder leven, maar door hun beroep is dat niet mogelijk. Het aangeboden eten langs de weg is te eenzijdig en sporten en route is nauwelijks te doen. Werkgevers moeten de arbeidsomstandigheden verbeteren, vindt UU-onderzoeker Inge van Bogerijen.

Volgens Van Bogerijen is het niet reëel om de ongezonde leefstijl van chauffeurs af te schuiven op hun eigen verantwoordelijkheid. “Gezondheid is voor veel chauffeurs erg belangrijk. Sommigen hebben behoefte aan sportfaciliteiten en gezonde voeding onderweg. Door lange werkdagen en onregelmatige werktijden ontbreekt hen de tijd om te sporten. Daarnaast maken het zittende karakter van het beroep en het gebrek aan sportfaciliteiten onderweg het voor veel chauffeurs lastig om een actieve leefstijl te realiseren. Ook het eenzijdige aanbod van voeding in de wegrestaurants heeft een directe negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeurs.”

Van Bogerijen deed onderzoek naar de leefstijl van vrachtwagenchauffeurs in opdracht van het NISB, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De vervoer- en transportbranche wordt gekenmerkt door relatief veel werknemers die bovengemiddeld scoren op overgewicht en beweegarmoede. Het zijn veelal 50-plussers met een laag sociaaleconomische status. Omdat bewegingsarmoede op het werk leidt tot gezondheidsrisico’s en productiviteitsverlies, houden bedrijven zich steeds meer bezig met gezondheidsstimulering op het werk.

Volgens Van Bogerijen ligt er een taak weggelegd voor de brancheorganisatie en de werkgevers om een gezonde leefstijl te stimuleren en te faciliteren. Zo zouden zij kunnen zorgen dat de chauffeurs langs de weg gezond kunnen eten en kunnen sporten. Maar ook, zo zegt Van Bogerijen, is het belangrijk dat er iets verandert aan de werktijden en de ongezonde werkstructuur van het truckersvak. Ook zegt zij dat vrachtwagenchauffeurs vaak denken dat gezond eten voldoende is voor een gezond leven. Werkgevers zouden hun werknemers daar beter in moeten voorlichten.

(Perscommunicatie UU)

Advertentie