Tweede uitloopjaar was al voorzien

Body: 

Een handreiking? Het lijkt er meer op dat de regeringspartijen strategisch hebben gehandeld. Ze hadden allang besloten dat ze studenten zowel in hun master- als in hun bacheloropleiding een jaar uitlooptijd zouden geven.

Onderhandelen gaat altijd hetzelfde. De koper noemt een lager bedrag dan hij bereid is te betalen, terwijl de verkoper juist hoger inzet. Vooruit, zegt de verkoper, dan haal ik er nog een tientje vanaf. En de deal is rond.

Een handreiking? Het lijkt er meer op dat de regeringspartijen strategisch hebben gehandeld. Ze hadden allang besloten dat ze studenten zowel in hun master- als in hun bacheloropleiding een jaar uitlooptijd zouden geven.

Onderhandelen gaat altijd hetzelfde. De koper noemt een lager bedrag dan hij bereid is te betalen, terwijl de verkoper juist hoger inzet. Vooruit, zegt de verkoper, dan haal ik er nog een tientje vanaf. En de deal is rond.

Zoiets lijkt nu ook bij de plannen rond de langstudeerders te gebeuren. Het regeerakkoord was niet helemaal duidelijk en daarom stelde het HOP een maand geleden expliciet de vraag: mogen studenten straks zowel in hun bachelor als in hun masteropleiding een jaar studievertraging oplopen?

De medewerker van VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas zei toen van wel. “Het zijn losse diploma’s”, benadrukte ze. Tot twee keer toe is die uitspraak gecheckt. Maar de Landelijke Studenten Vakbond had andere informatie. De VVD heeft kennelijk niet goed naar het ministerie van OCW geluisterd, dachten de studenten.

Er heerste dus enige verwarring. De fractiemedewerker probeerde daarna terug te krabbelen. Ze had het anders bedoeld, zei ze, en ze had blijkbaar duidelijker moeten zijn. Of had ze haar mond voorbijgepraat?

Nu de plannen van het kabinet milder uitvallen dan gedacht (“een handreiking”, aldus het kabinet) denkt menigeen dat de protesten werkelijk geholpen hebben en dat de regering naar de actievoerders heeft geluisterd. Maar het ligt voor de hand dat VVD en CDA de spandoeken en leuzen allang hadden voorzien en dit extra uitloopjaar achter de hand hielden.

De vraag is nu of hun strategie slaagt. Zal het extra treuzeljaar genoeg zijn om het landelijke protest te smoren? De studentenbeweging trekt zich vooralsnog weinig aan van de herziening. De demonstraties gaan gewoon door.

In ieder geval kunnen de regeringspartijen zichzelf nu presenteren als welwillend en redelijk, terwijl de studenten nog moeten uitleggen waarom ze zelfs met het compromis niet kunnen leven.

Hoger Onderwijs Persbureau

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail