U-raad: Bèta-reorganisatie cruciaal voor voorjaarsnota

Body: 

De Universiteitsraad is er niet gerust op dat de reorganisatieplannen voor de Bètafaculteit financieel haalbaar zijn. Ook al zegt het college van bestuur daar wel op te vertrouwen. De raad greep de bespreking van de kaderbrief vanmiddag aan om dit punt kracht bij te zetten. De U-raad wil haar advies over de voorjaarsnota pas geven als de plannen voor de bèta’s openbaar zijn.

De Universiteitsraad is er niet gerust op dat de reorganisatieplannen voor de Bètafaculteit financieel haalbaar zijn. Ook al zegt het college van bestuur daar wel op te vertrouwen. De raad greep de bespreking van de kaderbrief vanmiddag aan om dit punt kracht bij te zetten. De U-raad wil haar advies over de voorjaarsnota pas geven als de plannen voor de bèta’s openbaar zijn.

In de kaderbrief wordt een financiële voorspelling gedaan over de inkomsten en uitgaven van de Universiteit Utrecht voor de komende jaren. De Universiteitsraad vindt dat zij geen beargumenteerd advies kan geven, zonder dat zij weet welke invloed de reorganisatieplannen voor de Bètafaculteit op de kaderbrief kunnen hebben.

De Bètafaculteit moet flink bezuinigen en ontkomt er niet aan om onderzoeksgroepen te schrappen waardoor honderden banen op het spel staan. De plannen voor de bèta’s worden deze donderdag bekend gemaakt en de U-raad wil zeker weten dat deze plannen de financiële voorspellingen niet doorkruisen.

Het college van bestuur vindt het – voor een advies over de kaderbrief – niet nodig dat de U-raad inhoudelijk op de hoogte is van de keuzes die de Bètafaculteit maakt. Het gaat er om dat de bèta’s zich houden aan de financiële kaders die zij met het college van bestuur hebben afgesproken. En daar heeft het college - die al wel op de hoogte is van de reorganisatieplannen - alle vertrouwen in.

“De faculteitsraad van de bèta’s gaat over de inhoud”, zei collegevoorzitter Yvonne van Rooy. “Wat is er zo anders aan de reorganisatie bij de Bèta’s in vergelijking met de reorganisaties bij Rechten of de Universitaire Bestuursdienst? Toen had u geen behoefte om inhoudelijk op de reorganisatie in te gaan.”

Volgens de raadsleden is er wel degelijk een verschil. Ten eerste speelt de Bètafaculteit een gezichtsbepalende rol als het gaat om het speerpuntenbeleid van de universiteit. De vraag die de raadsleden daarover hebben, is of de bèta’s die rol wel kunnen blijven vervullen als er honderden mensen weg moeten. Daarnaast komen er tegenstrijdige geluiden uit de bètafaculteit over de haalbaarheid van de plannen. En dit laatste punt blijkt een teer punt te zijn. 

“Twee jaar geleden heb ik het college al gezegd dat het niet goed ging bij de bèta’s en u beloofde daar wat aan te doen”, reageert personeelslid Herre Talsma emotioneel. “Inmiddels is de situatie daar alleen maar erger geworden. Nu worden honderden mensen met ontslag bedreigd. Ik wil het vertrouwen terugkrijgen dat u het dit keer goed doet.”

Na een schorsing blijken de gemoederen weer tot bedaren gekomen en wordt afgesproken dat de raadsleden de plannen van de Bètafaculteit mogen afwachten voor ze hun advies over de kaderbrief geven. Deze wordt – indien positief – voor volgende week woensdag schriftelijk overhandigd. Woensdag overlegt het college van bestuur met de Raad van Toezicht over de kaderbrief. Als de U-raad nog vragen heeft, zal er een nieuwe vergadering worden belegd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail