Uitzetadvies buitenlandse studenten uitgesteld

Body: 

De Wet modern migratiebeleid is vertraagd, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Hoger onderwijsinstellingen hoeven de studievoortgang van hun niet-Europese studenten voorlopig niet aan de IND door te geven.

Ook de verbeterde toelatingsprocedure voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) loopt vertraging op. Met de nieuwe wet hoeven zij hun verblijfsvergunning niet elk jaar te verlengen.

De Wet modern migratiebeleid is vertraagd, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Hoger onderwijsinstellingen hoeven de studievoortgang van hun niet-Europese studenten voorlopig niet aan de IND door te geven.

Ook de verbeterde toelatingsprocedure voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) loopt vertraging op. Met de nieuwe wet hoeven zij hun verblijfsvergunning niet elk jaar te verlengen.

Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden. Dat systeem moet informatie van verschillende diensten koppelen aan die van de IND. Hoger onderwijsinstellingen moeten de vreemdelingendienst informeren over de studievoortgang van hun niet-Europese studenten. 

In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)  straks elk jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Lukt hun dat niet dan moet de instelling, die borg staat voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten. Zo ook Herre Talsma van de Universiteit Utrecht die op DUB zei dat docenten geen politieagent zijn.

Een aantal instellingen doet momenteel mee met een proef waarin zij de studievoortgang van hun buitenlandse studenten al bijhouden. In oktober bleken ze daarover nog veel praktische vragen over de wet te hebben. De pilot blijft overigens gewoon doorlopen en mogelijk kunnen ook andere instellingen zich daarbij vrijwillig aansluiten. 

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een onderzoek laten instellen naar de gevolgen van de vertraging en licht de Tweede Kamer daarover binnenkort in. Wanneer de Wet modern migratiebeleid alsnog wordt ingevoerd is nog onduidelijk. 

HOP/GK

Facebook Twitter Whatsapp Mail