UMC krijgt Centrum Seksueel Geweld

Een landelijk, gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld voor slachtoffers van alle leeftijden die een aanranding of verkrachting. Hiermee wil het UMCU de hulpverlening voor slachtoffers beter coördineren en verbeteren.

Het nieuwe aan het Centrum Seksueel Geweld is dat slachtoffers direct na het seksueel geweld kunnen worden opgevangen voor psychologische en medische opvang, hulpverlening, opsporing en nazorg. Deze hulpverleners werken in één team samen. Slachtoffers die later hulp zoeken of geen aangifte willen doen, krijgen ook hulp. Het UMC heeft de meeste expertise op medisch en sociaal gebied zelf in huis. In het centrum zullen de politie en (forensisch) artsen van buiten komen.

Slachtoffers zoeken nu gemiddeld pas anderhalf jaar na het seksueel geweld psychosociale hulp bij het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het UMC Utrecht. De afgelopen vijf jaar klopten zo´n 350 slachtoffers aan. De meerderheid kampt met ernstige psychische klachten en onbegrepen lichamelijke klachten; hun ouders maken zich vaak grote zorgen. Verkrachte jongens en allochtone jongeren zoeken al helemaal nauwelijks hulp. De meerderheid van slachtoffers doet ook geen aangifte en laat zich niet medisch onderzoeken.

Het centrum biedt als extra dat het makkelijker toegankelijk is en alle deskundigen samenwerken in één team. Scandinavië en Groot-Brittannië is een dergelijk overkoepelend centrum al succesvol gebleken. Adequate eerste opvang door deskundigen verkleint het risico op medische problemen (SOA, HIV, ongewenste zwangerschap) en psychische problemen (post traumatische stressstoornis, depressie) en vergroot de kans om daders op te sporen.

Coördinator van het Psychotraumacentrum is Iva Bicanic, zij doet al jarenlang onderzoek naar slachtofferhulp en hoopt op dit onderwerp in december te promoveren. Eerder gaf ze het Ublad een interview over haar onderzoek. `Met dit centrum kunnen we de hulpverlening en de aanpak van de problematiek al heel snel aanpakken`, zegt ze. `Bovendien kunnen we daadwerkelijk onderzoeken of deze vorm van hulpverlening echt effectief is, zoals we wel verwachten.`

NWO draagt met de subsidie MeerWaarde 40.000 euro bij aan het centrum. MeerWaarde is een nieuwe subsidie van het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie is bedoeld voor wetenschappers die de resultaten van hun onderzoek willen toepassen of overdragen.

 


Tags: umc utrecht

Advertentie