UMC Utrecht zet stevig in op onderwijs-ict

Meer weblectures, meer 'praktijktraining' op computers en meer tentamens die digitaal worden afgenomen: het UMC Utrecht zet de komende jaren flink in op ict in het onderwijs. De inzet van ict moet betere artsen opleiden en de patiëntveiligheid vergroten.

Utrechtse geneeskundestudenten gaan de komende jaren meer met de computer werken. Meer colleges worden met de camera opgenomen en als weblecture aangeboden. Tentamens moeten vaker op de computer worden gemaakt. En studenten zullen vaker ‘praktijkervaring’ opdoen via e-modules, zodat ze goed voorbereid kunnen beginnen aan de co-schappen.

Het UMC Utrecht trekt voor de komende twee jaar 2,75 miljoen euro uit voor het realiseren van de plannen. “Een majeure investering” zei Frank Miedema, geneeskundedecaan en tevens vice-voorzitter Raad van Bestuur, eind november bij de presentatie van de strategie.

Vernieuwing en verbetering van het onderwijs spelen een belangrijke rol in de keuze voor meer ict. Maar er moet ook slimmer worden omgesprongen met beschikbare middelen, door de mogelijke afschaffing van de numerus fixus en bezuinigingen. “ICT kan worden toegepast om met dezelfde middelen een hogere productie te halen, en dus efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan”, staat in de Strategiestudie Onderwijs ICT.

Het aantal weblectures (opgenomen colleges die studenten via internet kunnen terugzien) zal de komende jaren toenemen. Het is de ambitie om in 2012  200 colleges op te nemen, in 2015 moeten dat er 300 zijn. 

Bovendien worden jaarlijks tientallen e-modules ontwikkeld die studenten met de computer laat kennismaken met patiëntsituaties. Ook zal de komende jaren geëxperimenteerd worden met simulatieprogramma’s.

Ander speerpunt is digitaal toetsen. Veel toetsen die nu nog met pen en papier worden afgenomen, zijn dan gedigitaliseerd. Door het gebrek aan grote computerleerzalen ligt de focus de komende jaren op toetsen waar maximaal 100 studenten aan meedoen, rond 2015 worden ook toetsen voor groepen van maximaal 350 man digitaal afgenomen. Op termijn zullen alle toetsen papierloos zijn.

Hoger studierendement
De juiste inzet van ict in het onderwijs kan leiden tot beter onderwijs en een hoger studierendement, denkt Willie Hols, programmaleider onderwijstechnologie in het UMC. “Ter voorbereiding van het Klinisch Vaardigheids Onderwijs krijgen studenten een verplichte e-module met waarin ze worden getoetst op kennis rondom het lichamelijk onderzoek van het abdomen (de buik). Hierdoor komen de studenten beter voorbereid en gemotiveerder het practicumonderwijs binnen. Ze weten beter waar ze mee bezig zijn als ze vaardigheden oefenen. De docent kan meer tijd besteden aan het begeleiden van het oefenen dan aan het beantwoorden van basale kennis over het lichamelijke onderzoek die al aanwezig had moeten zijn.” (Klik hier voor een video-demonstratie van de e-module)

Screenshot uit de e-module:

Abdomen

“Docenten vragen zich soms af of ze in de toekomst door ict nog wel nodig zijn. Maar e-learning is juist een verrijking van het onderwijs”, vertelt Hols. “Colleges waar studenten aanwezig zijn zullen niet verdwijnen, maar worden door e-modules veel gerichter. Studenten stellen betere vragen.”

Bij digibete docenten zal de digitalisering van het onderwijs misschien op bezwaren stuiten. Het meekrijgen van deze groep is erg belangrijk voor het slagen van de plannen, erkent Hols. “Het meest kritische punt is dat voldoende mensen tijd maken om hier aan mee te werken.”

Patiëntveiligheid
Ook is de verwachting dat de patiëntveiligheid zal verbeteren door de inzet van ict in het onderwijs. Hols: “Een spuitpomp is een ingewikkeld apparaat. We hebben een e-module ontwikkeld die verpleegkundigen in opleiding leert om te gaan met het apparaat op basis van een simulatie. Tijdens de module wordt geoefend op het apparaat, gevolgd door een toets. Iemand heeft dus de gelegenheid het apparaat in eigen tempo te leren kennen en ermee om te gaan op vereist niveau,voordat deze er in de patientenzorg daadwerkelijk mee gaat werken. Ik denk dat hierdoor uiteindelijk minder fouten worden gemaakt.”

Screenshot uit de e-module:

Spuitpomp

Advertentie