Universiteit garandeert Erasmusbeurs nog twee jaar

Body: 

Vrijwel alle studenten die in de komende twee jaar naar het buitenland willen, zijn verzekerd van een Erasmusbeurs. Het college van bestuur trekt hier extra geld voor uit.

De Erasmusbeurs is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding drie maanden tot een jaar in een ander Europees land studeren. Vorig jaar bleek dat de Universiteit Utrecht niet voldoende middelen kreeg om al deze studenten een maandelijkse beurs van 250 euro te betalen.

Vrijwel alle studenten die in de komende twee jaar naar het buitenland willen, zijn verzekerd van een Erasmusbeurs. Het college van bestuur trekt hier extra geld voor uit.

De Erasmusbeurs is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding drie maanden tot een jaar in een ander Europees land studeren. Vorig jaar bleek dat de Universiteit Utrecht niet voldoende middelen kreeg om al deze studenten een maandelijkse beurs van 250 euro te betalen.

Het budget dat de Nuffic –dat als nationaal agentschap de Europese gelden verdeelt- aan Utrecht verstrekte, was ontoereikend voor het groeiende aantal aanvragen van studenten. De universiteit paste zelf zo’n 25.000 euro bij om alle studenten toch een beurs te geven. Uiteindelijk gingen er vorig jaar 359 Utrechtse studenten met een Erasmusbeurs op pad, gemiddeld voor een periode van iets meer dan vijf maanden.

De Nuffic baseert de budgetten op het aantal toegekende beurzen in de voorgaande jaren en op de prognose voor het komende jaar. Sinds dit jaar is de beurs voor alle Nederlandse studenten verlaagd tot de Europese minimumrichtlijn van 200 euro. Toch is het Utrechtse budget door een groeiende populariteit van een buitenlands verblijf naar verwachting opnieuw te klein.

Voor de komende twee jaar heeft het college van bestuur nu zo’n 70.000 euro gereserveerd om meer beurzen te kunnen garanderen. “Wij willen graag dat zoveel mogelijk studenten zo’n beurs krijgen”, stelt Femke van der Geest van het International Office. Zij benadrukt echter dat er geen sprake is van een ‘openeinderegeling’. “Studenten die op het laatste moment bedenken dat ze nog naar het buitenland willen, kunnen misgrijpen.”

De universiteit gaat de Utrechtse tekorten in VSNU-verband aan de orde stellen. Volgens Van der Geest zijn er ook universiteiten die te maken hebben met een afnemende belangstelling voor buitenlandse studieverblijven.

De universiteiten verkeren overigens in onzekerheid over het perspectief op de iets langere termijn. De Europese Commissie wil in 2013 een nieuw Lifelong Learning Programma invoeren. De financiering daarvan is nog zeer ongewis. Hoe het verder gaat met de Erasmusbeurzen is daarom ook nog onzeker. Femke van der Geest wil niet uitsluiten dat in de toekomst selectiecriteria een rol gaan spelen bij de verdeling van de beurzen.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail