Universiteit herdenkt 1940-1945 volop

Terwijl landelijk de betekenis van 4 mei flink wordt bediscussieerd, is de herdenking van de slachtoffers van de oorlogsperiode woensdag binnen de universiteit alom aanwezig. Het wordt nog moeilijk kiezen voor geïnteresseerde studenten en medewerkers. Een kort overzicht van de activiteiten.

Aan het eind van de middag leggen de voorzitter van het college van bestuur en de voorzitter van de universiteitsraad een krans bij de ingang van de Aula van het Academiegebouw. Ter gelegenheid van deze ceremonie, die overigens elk jaar plaatsvindt, wordt ook de aandacht gevestigd op een tweetal zijpanelen dat is toegevoegd aan de gedenkplaat met namen van omgekomen leden van de Utrechtse universitaire gemeenschap. Een speciale commissie kwam onlangs tot de conclusie dat een aanvulling van de lijst wenselijk was.

In het kader van de viering van het lustrum is er dit jaar binnen de universiteit speciale aandacht voor de oorlogsperiode. Voorafgaand aan de universitaire kranslegging vindt daarom een symposium plaats met de titel ‘getuigen van de oorlog’. Verschillende sprekers gaan in op de betekenis van verhalen en herinneringen van individuen op de beeldvorming over de periode 1940-1945. Ook wordt het eerste exemplaar aangeboden van een boek over de Utrechtse joodse chemicus Ernst Cohen. Op de lustrumpagina van DUB vertelt hoogleraar universiteitsgeschiedenis Leen Dorsman over de totstandkoming van dit boek.

De Universiteitsbibliotheek presenteert een serie korte documentaires onder de titel ‘Utrechtse studenten in het verzet’. Ook hier draait het om de eigen getuigenissen van mensen die de oorlog meemaakten. Oud-studenten van de Universiteit Utrecht vertellen over hun verzet tegen de Duitse bezetter. De films zijn online te bekijken, maar worden ook uitgezonden door RTV Utrecht. Woensdagavond is een acht minuten durende film met Ankie Stork te zien. Zij was betrokken bij een organisatie die enkele honderden joodse kinderen bij een onderduikadres bezorgde.

Na de twee minuten stilte op het Domplein houdt de Tilburgse filosoof Rob Riemen in de Aula van het Academiegebouw de herdenkingslezing van Studium Generale en het Utrechts comité 4 mei. De PVV verklaarde die lezing bij voorbaat omstreden vanwege de uitingen van Riemen over voorman Wilders en zijn standpunten. De ophef kwam de universiteit op de verdenking van censuur te staan.

Terwijl Riemen zijn verhaal in het Academiegebouw houdt, heeft de Vrede van Utrecht (waar de UU ook in participeert) een bijeenkomst in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan de overkant van het Domplein. Deze gaat over de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. Veteranen, politici en journalisten gaan in gesprek. Lastig kiezen misschien, maar de Vrede van Utrecht belooft dat vanaf volgend jaar de 4 mei-activiteit samen met Studium Generale wordt georganiseerd.

Natuurlijk zijn er ook op verschillende plaatsen in de stad Utrecht herdenkingsbijeenkomsten. Kijk op de site 4 mei Utrecht voor een compleet overzicht.

Advertentie