Universiteit laat Rob Riemen vrij

De Universiteit Utrecht legt Rob Riemen geen beperkingen op voor zijn 4 mei-herdenkingslezing. Maar inhoudelijk zal de lezing niet over de PVV gaan. De PVV had bezwaar gemaakt dat de universiteit deze herdenking gebruikt om de partij zwart te maken.

In een uitzending van RTV Utrecht op 2 mei tekende PVV Statenlid René Dercksen bezwaar aan dat Rob Riemen, filosoof en directeur van het Nexus Instituut, een lezing mag houden in het academiegebouw in het kader van de dodenherdenking. In zijn boek De eeuwige terugkeer van het fascisme waarschuwt Riemen voor populistische stromingen die het ressentiment als drijfveer nemen. Hij wijst de politiek van de PVV af en noemt het een moderne variant van het fascisme. Op de site van Studium Generale staat een interview met Riemen waarin hij zegt dat partijen die mensen tegen elkaar opzetten altijd een gevaar vormen voor de democratie.

In de uitzending van RTV Utrecht wordt gezegd dat de universiteit niet wil reageren, maar ‘belooft’ dat de lezing niet over de PVV zal gaan. Dat leverde maandagavond allemaal verontwaardigde twitterberichten op dat de universiteit Riemen zou censureren.

“Daar klopt helemaal niets van”, zegt Jessie Waalwijk van Studium Generale, die de herdenkingslezing samen met het Utrechtse 4-mei comité en de universiteit organiseert. “Het enige dat ik gezegd heb, is dat de lezing van Riemen als thema ‘De geest van het verzet’ heeft en dat het helemaal niet gaat over de PVV.” Dat is door RTV Utrecht anders geïnterpreteerd. “Wij hebben Riemen al in november uitgenodigd. Toen was het boekje De eeuwige terugkeer van het fascisme nog niet eens uitgegeven.”

Melanie Peters, directeur van Studium Generale, schreef vorige week nog een opinie op de DUB-site over het verbieden van de lezing van Thomas von der Dunk. “Er zijn heel veel redenen om lezingen niet te houden, maar dan moeten ze wel erg zwaar wegen. Een wetenschapper het woord ontnemen, is dom en verwerpelijk. Wetenschappers hebben niet meer of minder gelijk dan elke ander burger. Ze hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te waarschuwen door hun bevoorrechte kennispositie. Ze vertegenwoordigen geen electoraat, geen bedrijf of een ander doel en hoeven daarom niet als anderen voorzichtig te zijn met hun mening. Hun functie is het juist om autonoom te denken. Inhoudelijke verantwoording leggen ze af aan vakgenoten. Daarbij horen ze net als ieder ander het fatsoen te respecteren.”

De universiteit is heel ongelukkig met de gang van zaken. In een persverklaring staat: “De universiteit mengt zich op geen enkele wijze in de inhoud van de speech van Riemen.”

Advertentie