Universiteit noemt De Uithof na 50 jaar Utrecht Science Park

In het Ruppertgebouw is vrijdagmiddag gevierd dat een halve eeuw geleden de bouw van De Uithof begon. De gelegenheid werd aangegrepen om de nieuwe naam van het universiteitsterrein ‘Utrecht Science Park’ onder de aandacht te brengen. Later op de middag vond de opening van het nieuwe David de Wiedgebouw voor Bètawetenschappen plaats.

Op de dag af 50 jaar nadat de eerste paal voor het gebouw werd geslagen, staken in het Ruppertgebouw vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven vooral de loftrompet over de synergie die er tussen die drie partners is ontstaan in de De Uithof. Waar de voorzitter van het college van bestuur van de UU Yvonne van Rooy hoopvol repte over de kracht van de ‘triple helix’, sprak UMC-voorzitter Jan Kimpen plastisch over de Utrechtse 'marinade' van kennis, kunde en daadkracht waarin hij zijn instelling graag wilde onderdompelen.

De gezamenlijke inspanningen van provincie, gemeente, kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben geleid tot de wens De Uithof als gebied waarin hoogwaardig onderzoek wordt verricht en kennisintensieve producten worden ontwikkeld beter op de kaart te zetten. Dit moet volgens de partners gebeuren onder de naam Utrecht Science Park. Die naam zal in pers- en andere communicatie-uitingen voortaan gevoerd gaan worden. De gedeputeerde van Economische Zaken van de provincie Utrecht Van Lunteren had de eer het nieuwe logo te onthullen.

Vervolgens toog het gezelschap naar de overkant van de Leuvenlaan waar het nieuwe David de Wiedgebouw is verrezen. Dit gebeurde onder de klanken van een carillon. Vijftig jaar geleden maakte een wandeltocht achter een carillon van de Utrechtse binnenstad naar de  -toen nog- Johannapolder deel uit van de start van de aanleg van De Uithof. In het gebouw mochten de weduwe en de kleinzoon van de befaamde neurowetenschapper een foto van de naamgever van het gebouw onthullen.

XB

Advertentie