Universiteiten zouden stufi willen afschaffen

Body: 

In plaats van vergaand te bezuinigen op de universiteiten zou het kabinet een einde moeten maken aan de studiefinanciering. Dat staat volgens dagblad Trouw in nog vertrouwelijke documenten van universiteitenvereniging VSNU. Ook willen de universiteiten volgens Trouw toestemming om langstudeerders een fors hoger collegegeld in rekening te brengen.

In plaats van vergaand te bezuinigen op de universiteiten zou het kabinet een einde moeten maken aan de studiefinanciering. Dat staat volgens dagblad Trouw in nog vertrouwelijke documenten van universiteitenvereniging VSNU. Ook willen de universiteiten volgens Trouw toestemming om langstudeerders een fors hoger collegegeld in rekening te brengen.

Uit de documenten, die in bezit zijn van Trouw, blijkt volgens de krant dat vertegenwoordigers van de universiteiten twee weken geleden in een Parijs' vijfsterrenhotel over een en ander hebben gesproken. Nog niet elke universiteit onderschrijft elk onderdeel van het plan, aldus de krant, maar op hoofdlijnen zou er steun zijn voor de gekozen benadering.

Als Trouw gelijk heeft, willen de universiteiten verder gaan dan het kabinet. Niet alleen masterstudenten, maar alle studenten zouden voortaan moeten gaan lenen. Wel zou in zo'n leenstelsel sprake moeten zijn van een beloning voor snelle studeerders. Hun minder snelle studiegenoten hangt volgens Trouw behalve de al eerder aangekondigde langstudeerdersboete ook nog eens een forse verhoging van het collegegeld boven het hoofd.

Een derde element uit de VSNU-plannen is de al eerder naar voren gebrachte wens om paal en perk te stellen aan het aantal universitaire studenten. Vanaf 2012 moet er een bovengrens worden gesteld aan het aantal studenten dat de universiteiten toelaten. Die maatregel zal volgens de VSNU een grote verschuiving in de studentenstromen richting hbo teweegbrengen.

Collegevoorzitter Yvonne van Rooy wil op dit moment niet op de berichtgeving in Trouw reageren. "Ik hoop dat u er begrip voor heeft, maar in dit stadium kan ik alleen zeggen dat de universiteiten in het kader van de VSNU allerlei alternatieven overwegen en daar tezijnertijd mee naar buiten zullen komen." Volgens Trouw wordt het gesprek tussen de universiteiten al komend weekend voortgezet.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail