Update: Ruim vijfhonderd studenten hebben hun bul nooit opgehaald

Ruim 550 bullen zijn door de jaren heen nog steeds niet opgehaald. De oudste bul die in de kast ligt, is van een student Scheikunde die in 1999 afstudeerde.

De meeste bachelors en masters laten hun diploma uitreiken. Anderen halen de bul op bij het studiepunt van hun opleiding. Toch blijven er jaarlijks diploma’s in de kast van de verschillende studiepunten achter. In totaal liggen er minimaal 552 te wachten op hun eigenaar. In het eerdere bericht waren dit er nog driehonderd, maar nu heeft ook de faculteit Sociale Wetenschappen doorgegeven dat er daar nog 259 liggen. Het zouden er meer kunnen zijn, want niet alle opleidingen hebben de aantallen kunnen of willen doorgeven aan DUB.

De oudste ligt al meer dan vijftien jaar in de kast
De meeste van deze vergeten bullen zijn van bachelorstudenten van het afgelopen collegejaar. Maar ook van voorgaande jaren liggen diploma’s in de kast. De oudste bul ligt bij het studiepunt van Scheikunde, deze dateert van 26 januari 1999 en is nog uit het drs.-tijdperk. In de map van Informatica en Wiskunde zitten ook twee bullen uit 2004. Bij Rechten liggen 102 diploma's in de kast te wachten op de eigenaar. Sociale Wetenschappen spant de kroon met 259 diploma's.  "Deze gaan terug tot 2004, maar er zouden er nog uit de jaren 70 moeten zijn," zegt een medewerker van dit studiepunt.

In de tabel onderaan het artikel vind je alle aantallen en jaartallen van de achtergebleven diploma’s voor zover deze aan DUB zijn doorgegeven.

Redenen waarom de bul blijft liggen
De studiepunten noemen verschillende redenen waarom de kokers met diploma’s soms niet opgehaald worden. Zo komt het vaak voor dat studenten niet bij de uitreiking kunnen zijn en hun bul daarna vergeten op te halen.

Een andere reden is dat studenten een baan vinden in een andere stad en geen tijd hebben om terug te komen, of dit erg lang uitstellen.

Een mogelijk andere oorzaak is dat studenten de bul niet komen ophalen, omdat ze al een afstudeerverklaring hebben gekregen. Deze wordt uitgegeven wanneer de student afgestudeerd is, maar het diploma nog niet klaar is en ze voor hun werk bijvoorbeeld wel een verklaring van afstuderen nodig hebben. De oud-studenten vergeten daarna het echte diploma op te halen.

Bij de master Drug Innovation komt het studiepunt met nog een andere reden: “In de regel zijn deze diploma’s van buitenlandse studenten die direct na hun afstuderen vertrekken en geen verblijfsvergunning hebben om te wachten tot de uitreiking. Als ze ooit weer in Nederland zijn, komen ze hopelijk hun bul nog een keer halen,” zegt Edith van der Ham, van studiepunt Farmacie.

Er mag maar één exemplaar van een bul in omloop zijn
Wanneer de afgestuurde de bul niet komt halen, blijft deze in de kast liggen bij het studiepunt. De universiteit stuurt een bul niet op en mag deze ook niet zonder machtiging aan iemand anders meegeven. Dit heeft te maken met de wet: er mag van een bul maar één exemplaar in omloop mag zijn. Stuurt de UU bijvoorbeeld een bul via de post en het document komt niet aan bij de eigenaar, dan kan de oud-student geen nieuw exemplaar aanvragen.

De medewerkers van de studiepunten proberen de oud-studenten daarom nog wel te bereiken via mail of telefoon, maar na verloop van tijd kloppen de gegevens niet meer en krijgt de universiteit de student niet meer te pakken. De bewijzen van geleverde prestaties blijven dan op het studiepunt achter, in principe voor altijd.

(Dieren)artsen halen hun bul wél op
De studenten die het trouwst hun diploma in ontvangst nemen zijn die van Geneeskunde en Diergeneeskunde. Op dit moment liggen er op het studiepunt van Diergeneeskunde drie bullen, allen bachelor, waarvan de oudste van oktober 2014. “Studenten verschijnen om wat voor reden dan ook niet op de uitreiking, ze worden op de lijst gezet van de volgende uitreiking. Uiteindelijk haalt iedereen zijn bul op,” zegt Kirsten Stringa van het studiepunt Diergeneeskunde.

Bij het studiepunt van Geneeskunde is helemaal geen achtergebleven bul te vinden. “Zolang ik dit werk doe, is het ook niet voorgekomen dat er bullen overblijven, ze worden allemaal tijdens de officiële buluitreiking overhandigd,” zegt Yolanda Hoogenberk, van het studiepunt Geneeskunde.
 

  Aantal bullen totaal Aantal Bachelor Aantal Master Oudste
Naam studiepunt        
Sociale Wetenschappen 259 175 84 2004
Rechten 102 58 44 2006
Geowetenschappen 47 27 20 2007
Geesteswetenschappen 45 - - -
Economie +/- 35 - - -
USBO 19 9 10 2010
Natuurkunde 18 - - 2004
Scheikunde 13 - - 1999
Farmacie 11 8 3 2009
Diergeneeskunde 3 - - 2014
Geneeskunde 0 0 0 N.V.T.
Biologie - - - -

- = geen informatie bekend

Advertentie