USF is dood, leve VIDIUS

Body: 

Na meer dan 70 jaar verdwijnt de naam USF uit de Utrechtse universitaire wereld. USF Studentenbelangen gaat fuseren en verder onder een nieuwe naam: VIDIUS.

Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) presenteerde ‘studentenunie’ VIDIUS zich deze week voor het eerst aan de Utrechtse studentenwereld. De eerstejaars namen het voor kennisgeving aan, maar veel oudere studenten en medewerkers van de universiteit reageerden verrast. Bestaat de USF dan niet meer? Nee, vanaf de bestuurswissel eind deze maand is USF officieel verleden tijd.

Na meer dan 70 jaar verdwijnt de naam USF uit de Utrechtse universitaire wereld. USF Studentenbelangen gaat fuseren en verder onder een nieuwe naam: VIDIUS.

Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) presenteerde ‘studentenunie’ VIDIUS zich deze week voor het eerst aan de Utrechtse studentenwereld. De eerstejaars namen het voor kennisgeving aan, maar veel oudere studenten en medewerkers van de universiteit reageerden verrast. Bestaat de USF dan niet meer? Nee, vanaf de bestuurswissel eind deze maand is USF officieel verleden tijd.

De toekomst is dan aan VIDIUS, oftewel: Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert. USF Studentenbelangen gaat samen met OOFU, de belangenbehartiger voor de Utrechtse studieverenigingen, en LinQ, een organisatie de medezeggenschapsorganen ondersteunt, op in deze nieuwe organisatie.

Volgens USF-voorzitter Jelmer de Ronde hopen de drie fusiepartners in deze nieuwe structuur vooral professioneler en slagvaardiger te kunnen optreden. “Met zijn drieën hadden we enorm veel kennis, maar die kwam maar moeilijk bij elkaar. Daarnaast deden we ook dingen dubbel: administratie, publiciteit en dergelijke. Dat gaat nu veranderen en daardoor hopen we de Utrechtse studenten nog beter te kunnen helpen.”

Volgens De Ronde sluimerden de fusieplannen al meerdere jaren. Afgelopen jaar kwamen de besprekingen in een stroomversnelling. Dat de afnemende belangstelling bij studenten voor het verrichten van bestuurstaken daar een rol bij heeft gespeeld, ontkent De Ronde niet. “Wij vrezen dat door de langstudeermaatregelen van het kabinet veel studenten zullen terugschrikken voor een bestuurstaak. De oprichting van VIDIUS maakte nu zoveel energie los dat er juist veel interesse was. We hebben een behoorlijk ‘zwaar’ bestuur kunnen samenstellen.”

USF (Utrechtsche Studenten Faculteiten) werd in 1939 opgericht als onderafdeling van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Vanaf de jaren zestig was USF een invloedrijke vakbond van Utrechtse studenten. In 1983 was USF een van de oprichters van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

In 2001 werden de ideologische veren afgeschud en gekozen voor de nieuwe naam USF Studentenbelangen. De afgelopen jaren afficheerde de USF zich als een politiek neutrale organisatie die zich vooral richt op belangenbehartiging van en dienstverlening aan studenten. Zo zet USF zich in voor beter onderwijs en betere studentenhuisvesting. Ook worden juridisch advies en trainingen aangeboden. Zo’n 70 organisaties en 200 individuen zijn op dit moment lid.

Toch moet de nieuwe start met VIDIUS, onder voorzitterschap van oud-universiteitsraadslid Tjolina Proost, ook een bijdrage leveren aan het opfrissen van het imago van de belangenbehartiging van studenten, vindt De Ronde. “Met USF hebben we nog altijd te maken met dat stigma van linksige vakbond. Hopelijk wordt nu beter zichtbaar dat we al lang geen politieke kleur meer hebben en er echt zijn voor alle studenten en verenigingen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail