UU: cijfers LSVb kloppen niet

Body: 

Het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht is ruim twee keer groter dan studentenbond LSVb beweert. Dat schrijft het college van bestuur in een reactie op het LSVb-rapport over profileringsfondsen.

Het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht is ruim twee keer groter dan studentenbond LSVb beweert. Dat schrijft het college van bestuur in een reactie op het LSVb-rapport over profileringsfondsen.

De Universiteit Utrecht besteedt jaarlijks ruim twee miljoen euro aan ondersteuning voor studenten die bestuurswerk doen, aan kennisbeurzen voor buitenlandse studenten, en aan studenten die vanwege overmacht (ziekte of bijzondere familieomstandigheden) studievertraging oplopen. Dat is meer dan de één miljoen euro die studentenvakbond LSVb laatst in een rapport noemde. Op basis van dat laatste bedrag zou de UU relatief het minste van alle Nederlandse universiteiten beschikbaar stellen voor het profileringsfonds, waar de genoemde regelingen onder vallen.

“Anders dan in het LSVb-rapport werd aangegeven heeft de Universiteit Utrecht (…) twee maal zoveel middelen ter beschikking in het profileringsfonds, waarmee het bedrag per student ongeveer op het gemiddelde van de universiteiten komt te liggen”, schrijft collegevoorzitter Yvonne van Rooy in een brief (pdf) aan de universiteitsraad. Bovendien is het fonds op dit moment groot genoeg voor studenten die in aanmerking komen voor afstudeersteun (compensatie voor studie-uitstel door overmacht). 

De LSVb zou in zijn berekening een aantal onderdelen van het Utrechtse profileringsfonds niet meegeteld hebben. Kennisbeurzen voor studenten buiten de EU (913.000 euro) zijn bijvoorbeeld niet meegerekend, terwijl die beurzen bij veel andere universiteiten in het LSVb-rapport wél worden meegenomen.

De cijfers die het LSVb brengt komen overigens uit de koker van de UU zelf. Een misverstand in de communicatie is de reden dat het verkeerde bedrag terechtkwam in het LSVb-rapport, schrijft het Utrechtse college van bestuur. “Omdat de vraag van de LSVb was gericht op de langstudeerdersmaatregel, hebben wij globale informatie gegeven over slechts twee onderdelen van ons profileringsfonds, te weten afstudeersteun (370.000 euro, red.) en bestuursbeurzen (620.000 euro, red.).”

De makers van het LSVb-rapport zeggen dat ze in hun mail geen verwijzing hebben gemaakt naar langstudeerders. “Wij hebben gevraagd wat de grootte is van het profileringsfonds, omdat dit niet uit de jaarrekening is op te maken”, aldus vice-voorzitter Jelmer de Ronde. “Daarna hebben we gevraagd of de cijfers correct waren en ook daarop kregen we groen licht.” Hij beaamt wel dat niet alle universiteiten het profileringsfonds op dezelfde manier invullen. “Dat onderstreept eigenlijk onze boodschap dat onduidelijk is wat je onder het profileringsfonds kan verstaan. En dat zou wat ons betreft helderder moeten.”

Onderdelen van het profileringsfonds zouden de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, schrijft van Rooy aan de U-raad. De universiteit houdt er rekening mee dat de kosten van afstudeersteun zullen toenemen door de langstudeermaatregelen. Van Rooy: “Dat zal mogelijk ten koste gaan van andere onderdelen van het profileringsfonds, omdat we in tijden van teruglopende middelen het fonds niet kunnen uitbreiden. Dat zou immers ten koste gaan van het primaire proces.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail