UU wil noodlijdend Olympos overnemen

Het universiteitsbestuur is van plan de exploitatie van het noodlijdende sportcentrum Olympos in eigen hand te nemen. Zo’ n 45 medewerkers treden mogelijk in dienst van de Universiteit Utrecht.Het is de bedoeling dat sportende studenten weinig merken van de organisatorische verandering.

De colleges van bestuur van de UU en de HU, de belangrijkste medefinancier van de voorzieningen, hebben zich voorgenomen Olympos onder te brengen bij de universiteit. Samen met de sportstichting Mesa Cosa, die het sportcentrum nu beheert, concluderen de twee instellingen dat Olympos niet in staat is op korte termijn financieel orde op zaken te stellen.

Volgens de universiteit en de hogeschool is de studentensport een belangrijk onderdeel van het Utrechtse studentenleven. Het sportcomplex wordt bovendien beschouwd als een aantrekkelijke voorziening voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Het college van bestuur van de UU wil daarom dat het personeel van de sportstichting in 2013 in dienst treedt van de universiteit. De UU zal dan ook zelf de sportvoorzieningen gaan beheren, net zoals het geval was voordat in 1991 de stichting Mesa Cosa werd opgericht.

De universiteit gaat het overbruggingsjaar 2012 gebruiken om te onderzoeken op welke wijze de sportvoorzieningen van de UU het beste georganiseerd kunnen worden. Directeur Onderwijs & Onderzoek Leon van de Zande, die betrokken is bij de besprekingen, zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over maatregelen om het financiële tekort van zo’n 2 ton per jaar weg te werken. “Daar gaan we in de komende maanden naar kijken.”

Volgens Olympos-directeur Jules Vereecken hebben vooral de universitaire bezuinigingen op de studentensport die het CvB - gedwongen door teruglopende overheidsfinanciering - in 2010 doorvoerde een gat geslagen in de exploitatie van Olympos. In een brief aan het college van bestuur noemde Vereecken Olympos in maart 2010 slachtoffer van het eigen succes. Het aantal sportende studenten nam tussen 2007 en 2009 toe van 7000 naar 9000. “En elke extra student kost meer geld dan hij oplevert."

Collegelid Amman vond het echter de verantwoordelijkheid van Mesa Cosa om de exploitatie sluitend te krijgen. Hij vroeg de stichting met een plan te komen dat moest leiden tot financieel evenwicht. Mede op basis van adviezen van experts binnen de universiteit en hogeschool oordeelden de UU en HU vorig jaar negatief over de ingediende voorstellen.

Olympos-directeur Vereecken noemt de beslissing van de UU om de studentensport weer geheel binnenboord te halen “op dit moment de beste oplossing voor alle medewerkers van Olympos”. “Zeker in de huidige tijd van financieel zwaar weer is het zeer lastig de begroting sluitend te krijgen.” Vereecken zegt blij te zijn dat de universiteit de meerwaarde van sport ziet. Dat biedt kansen om de bijdrage van de sport aan de universitaire gemeenschap en het Utrecht Science Park te vergroten. Verder is het belangrijk dat sportende studenten zo weinig mogelijk gaan merken van deze organisatorische verandering. Dat is ook het streven van de universiteit.” 

Het personeel van Olympos wordt op korte termijn door collegelid Hans Amman en Mesa Cosa-voorzitter Bart Kessels bijgepraat. Het Facilitair Service Centrum lijkt op dit moment de belangrijkste gegadigde om de medewerkers in dienst te nemen. Een vraag die nog open staat is wat er met het sportcafé van Olympos moet gebeuren. Dat wordt bestierd door een aparte stichting die een pachtovereenkomst met Mesa Cosa heeft. Deze stichting heeft zo’n 20 medewerkers. “Daar moet we nog naar gaan kijken”, stelt Van de Zande.

Ook de universiteitsraad zal binnenkort op de hoogte worden gesteld van het voornemen. Het universiteitsbestuur kan dan zonder twijfel de vraag verwachten waarom de catering en andere universitaire onderdelen worden uitbesteed en de sport juist weer wordt binnengehaald.

Advertentie