UVC: een snelweg voor gouden ideeën

Een idee begeleiden naar kennis en kennis begeleiden naar de praktijk. Dat is wat het Utrecht Valorisation Center gaat doen. Het consortium van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en de Rabobank Utrecht hebben hiervoor een subsidie gekregen van vijf miljoen euro van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en OCW.

Het klopt, zegt Bas Allart (33) de net benoemde directeur van het Utrecht Valorisation Center (UVC), dat er een organisatie wordt opgetuigd die alle initiatieven op het vlak van valorisatie aan elkaar gaat knopen. “Een belangrijk component van de investering gaat naar goede mensen. Er is nu een tekort aan capaciteit voor alle initiatieven die er zijn. Maar het is niet de bedoeling om een grote kolos te creëren waardoor alle creativiteit verdwijnt.”

De kracht van het nieuwe centrum moet liggen in het ontdekken van ideeën die leiden naar iets moois. “Dat kan een onderneming zijn die er nog niet is, maar het kan ook een idee zijn die lesmethodes verbeterd.  Enige voorwaarde die wij stellen is dat het idee vernieuwend ofwel innovatief moet zijn, onderscheidend is en gebaseerd is op hoogwaardige kennis.”

Auto op waterstof

Deels is het werk dat Allart nu al doet met zijn UtrechtInc. Het nieuwe centrum is UtrechtInc in een grotere en meer uitgebreide opzet. Is UtrechtInc een faciliterend bedrijf voor startende ondernemers, het Utrecht Valorisation Centrum helpt ook mensen met ideeën die niet leiden naar een onderneming maar bijvoorbeeld resulteren in een beter productieproces of leermethode. “Het gaat om ideeën die een maatschappelijke uitwerking hebben. Maar het is ook de bedoeling dat het UVC het belang van het toepassen van kennis al in de collegebanken laten horen.”

Niet alle ideeën zullen leiden tot resultaten. “Je moet ook missers incalculeren. Soms lukken dingen niet en dat hoeft niet per se aan de kwaliteit van het idee te liggen.” Het verhaal dat volgt, lijkt op het klassieke verhaal hoe een popartiest een hit scoort. Alles draait om ‘het juiste idee op het juiste moment’. “Als het tijdstip geen argument is, hadden er nu wel auto’s op waterstof rondgereden.”

Puzzelen

Wie met een idee naar het UVC komt, zo schetst Allart een mogelijk scenario, wordt ontvangen door een medewerker die een inschatting maakt van dat idee. “Als wij denken dat het een goed idee is, helpen wij die student of onderzoeker door hem met de juiste mensen in contact te brengen om het idee verder uit te werken. Die juiste mensen kunnen andere studenten of onderzoekers zijn die met iets bezig zijn waar zijn idee bij past, of we zoeken bijvoorbeeld een bedrijf die iets kan met dat idee of we helpen hem een bedrijf te starten.” 

Het eerste punt waar Allart mee aan de slag gaat, is het opzetten van een goede infrastructuur. “Op dit moment zijn er vele losse puzzelstukjes. Die liggen zo los dat er niet het maximale wordt uitgehaald. Wat ik wil gaan doen is een organisatie op poten zetten, die al die stukjes aan elkaar knoopt. Op die manier ontstaat er een goed netwerk waarin de verschillende kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke instanties uit de regio de weg naar toe weten te vinden en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Er zit hier zo veel kennis bij elkaar waar je iets mee kan. Wat dat betreft zitten we in Utrecht op een berg goud waar we alleen nog maar het topje van hebben blootgelegd.”

GK

Ublad Online:  Aftrap UtrechtInc 2009

Ublad: Centrum voor Ondernemersschap & Innovatie 2007

Advertentie