Veel animo voor tentamentrainingen Geschiedenis

Eerstejaars Geschiedenis moeten sinds dit studiejaar 45 ECTS halen om door te mogen naar het tweede jaar. De nieuwe studenten zijn erg gemotiveerd om alle vakken te halen. Reden voor studievereniging UHSK om voor het eerst tentamentrainingen te organiseren.

   
 

OOK ELDERS STEUN VOOR EERSTEJAARS 

Bij sociologievereniging Usocia zijn ze dit jaar ook voor het eerst begonnen met studiehulp aan eerstejaars. “Veel studenten hebben moeite met statistiek. Daarom houden we gedurende blokken met statistiekvakken een aantal studiemiddagen, waar ouderejaars aanwezig zijn die goed zijn in statistiek”, vertelt Julia Penning de Vries van Usocia.

Ook bij de faculteit Geowetenschappen en de opleiding sociologie is de BSA-eis naar 45 ECTS verhoogd. Maar dit is niet de reden waarom Usocia is gestart met studiemiddagen, zegt Penning de Vries. “Nee, dat speelde geen rol. We wilden dit jaar vanuit de vereniging gewoon meer studie-inhoudelijke activiteiten aanbieden.”

Scheikundevereniging U.S.S. Proton geeft al voor het vijfde jaar op rij zogeheten leermiddagen: middagen waarop studenten vragen kunnen stellen aan oudere studenten die het vak al eens gedaan hebben. “En we hebben koekjes, dat is traditie”, vertelt Gerda Korpershoek, penningmeester van Proton.

“Samen zijn en met elkaar praten is goed voor het zelfvertrouwen zo vlak voor het tentamen”, zegt Korpershoek. De middagen worden georganiseerd voorafgaand aan tentamens van eerstejaars- en (in mindere mate) tweedejaarsvakken.

A-Eskwadraat, de studievereniging voor Wiskunde, Natuur- & Sterrenkunde en Informatica, organiseert dit jaar voor het eerst een activiteit voor studenten die tentamenvragen hebben. Maar, zo zegt A-Eskwadraat-voorzitter Gijs Boosten erbij, het is vooral een ludiek plan, en niet omdat het onderwijs slecht is of iets dergelijks.

“Het is een mix tussen een college en een borrel. Vier van onze leden, masterstudenten, vonden het wel eens aardig om vragen te beantwoorden. Vandaar dat we een avond in café ’t College hebben georganiseerd waar bachelorstudenten vragen kunnen stellen over hun tentamens.”

 

   

Noem vier argumenten waaruit blijkt dat Augustus de Republiek al dan niet herstelde.

De eerste vraag op het oefententamen voor het vak Introductie Oudheid levert al meteen veel vragende blikken op bij de eerstejaars Geschiedenis. “Is er iets van het hoorcollege over dit onderwerp blijven hangen”, vraagt tentamentrainster Amber Brüsewitz.

Het is niet zozeer de inhoud, als wel de formulering van de tentamenvraag waar de eerstejaars hun hoofd in eerste instantie over breken. “Hij werd toch volkstribuun voor onbepaalde tijd?” De eerstejaars zit op het goede spoor en nu barst de zaal los, en regent het goede antwoorden.

Het is de eerste keer dat de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) tentamentrainingen verzorgt voor eerstejaars. Omdat velen het vak Oudheid door de enorme hoeveelheid aan feitjes lastig vinden, en omdat veel eerstejaars net van de middelbare school komen en niet weten wat ze moeten verwachten, wil de studievereniging met een training de eerstejaarsstudenten op weg helpen met hun eerste tentamens.

De studievereniging had aanvankelijk 25 plekken gereserveerd voor de training. Maar door een “stormloop op de inschrijflijst” wordt de training nu gegeven in  een grote collegezaal aan de Kromme Nieuwegracht, waar alle 60 studenten in passen.

Aan de hand van een oud tentamen krijgen de eerstejaars nog even een korte opfriscursus Oudheid. Sommige oefenvragen worden best lastig gevonden, andere vragen zijn zo makkelijk (Wat is het onderwerp van het epos de Ilias?) dat de tentamentrainster uitroept: “Ooo, als je dat niet weet, dan volgen er consequenties.”

Het tentamen is over een week en Een dan is zo’n training best wel nuttig, zeggen een aantal studenten die DUB achteraf spreekt. Al had het wat hun betreft wat minder over de inhoud moeten gaan, en meer over hoe je het best kunt studeren en waar je op moet letten tijdens het lezen. Maar allemaal zeggen ze ook dat ze bij een volgende tentamentraining terugkomen.

Doordat het bindend studieadvies van 37,5 naar 45 ECTS is gegaan, willen ze allemaal vanaf de start hun best doen. Het aantal van 45 staat gelijk aan driekwart van alle vakken. Eerstejaars Hannah: “Als je in het eerste blok beide vakken niet haalt, dan mag je geen fouten meer maken. Ik wil dit vak gewoon halen, dan heb ik een buffer. Het vak Middeleeuwen in het volgende blok schijnt ook lastig te zijn, dus....”

“Volgens mij zijn deze studenten serieuzer aan het studeren”, zegt UHSK-bestuurslid Franka Schaap, die de tentamentrainingen organiseert. “Ik was mentor tijdens de introductie van Geschiedenis en toen merkte ik al dat de eerstejaars heel gemotiveerd zijn. Het gevoel leeft heel sterk dat je niet mag uitlopen, vooral bij mensen die hiervoor al een andere opleiding hebben gevolgd. Het idee over studeren is veranderd.”

UHSK gaat voor het vak Middeleeuwen in blok 2 ook een tentamentraining geven. 

Advertentie