Verenigingen deels ontzien bij prijsstijgingen studentensport

Studentensportverenigingen krijgen dit jaar een minder hoge veld- en zaalhuur voor de kiezen dan eerder gedacht. Sporten op Olympos wordt echter voor iedereen fors duurder.

Het bestuur van de sportstichting Mesa Cosa kondigde dit voorjaar al aan dat de prijzen van het sportcentrum flink omhoog zouden gaan. Studentensportverenigingen werd naast een korting op subsidies een stijging van dertig procent van de huurprijzen van zalen en velden in het vooruitzicht gesteld.

Boosdoener was volgens Mesa Cosa het universiteitsbestuur dat de jaarlijkse bijdrage aan de stichting met twee ton terugschroefde en tegelijkertijd een fiks hogere huur ging vragen. Het sportcentrum kreeg daardoor te maken met een structureel tekort van 5 ton. De SSV’s reageerden geschokt en dreigden met vertrek van De Uithof.

In de uitwerking van de prijsverhogingen blijkt nu dat Mesa Cosa de pijn verdeelt over de verenigingen, de verenigingssporters en de stichting zelf. De huren klimmen ‘slechts´ met tien procent, maar daar staat tegenover dat het registratiebedrag dat verenigingsleden direct betalen aan de sportstichting stijgt van 9 naar 25 euro.

Volgens Geert Jan Hahn, voorzitter van volleybalvereniging Van Slag, die zich met andere SSV-voorzitters en enkele sportraadleden op de problematiek heeft gestort, zijn “de meeste verenigingen meer gebaat bij deze maatregel dan bij het oorspronkelijke plan”. “Maar we zijn natuurlijk nog steeds niet blij.”

Edwin Peeters van Olympos steekt niet onder stoelen of banken dat sporten in De Uithof voor een ieder duurder wordt. “In de huidige omstandigheden kunnen we echt niemand blij maken.” Ook de individuele sporter die geen lid is van een vereniging wordt volgens Peeters hard getroffen.

Olympos heeft de prijzen voor externen (klanten die niet aan de UU of hogeschool werken of studeren) afgestemd op de –in de meeste gevallen hogere-marktprijzen die andere, vergelijkbare, sportaanbieders in Utrecht voor de afzonderlijke sporten vragen. Daarnaast is het kortingspercentage voor studenten teruggebracht van 6o procent naar 50 tot 55 procent van die marktprijs, voor medewerkers gaat de korting voor een aantal sporten omlaag van 36 procent naar 17 tot 22 procent.

Deze exercitie leidt tot prijsstijgingen over de gehele linie. De hoogte van de stijging is per sport verschillend. Een jaarabonnement squash gaat van 118,60 naar 128,60, een toename van ´maar´ 8 procent. Voor het populaire fitnessabonnement moet echter meer dan de helft meer worden neergeteld. Een student betaalt nu 223 euro per jaar, in plaats van 144 euro.

Volgens Olympos zijn de fitnessprijzen de afgelopen jaren ten onrechte minder gestegen dan die van andere sporten. Bovendien is de fitnessruimte vernieuwd en uitgebreid.

Ook de groepslessen worden duurder. Met de invoering van abonnementen waarbij meerdere groepscursussen worden gecombineerd, eventueel ook met fitness, probeert Olympos de pijn te verzachten en klanten binnenboord te houden.

Peeters hoopt dat de hogere bijdragen van sporters zo´n 2 ton extra op jaarbasis gaan opleveren. Dat is niet voldoende om het totale gat van 5 ton euro te dichten. Op dit moment wordt een businessplan opgesteld dat komend voorjaar met het college van bestuur besproken wordt.

Geert Jan Hahn heeft er in een brief aan het college van bestuur namens de SSV’s op aangedrongen dat de situatie van de studentensport in Utrecht serieus wordt genomen. Hij pleit voor een bijeenkomst met alle betrokken partijen. “Het moet duidelijk worden waar de pijnpunten zitten. Nu kijkt iedereen naar elkaar. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we er volgend jaar nog een prijsstijging overheen krijgen."

Een reactie van collegevoorzitter Van Rooy heeft Hahn inmiddels gesterkt in de verwachting dat zo’n bijeenkomst er ook komt.

XB

Advertentie