Fotograaf: Roel Wijnants

Verhagen krijgt stem in wetenschapsbeleid

Body: 

Minister Maxime Verhagen van Economie krijgt in het kabinet Rutte ook zeggenschap over het wetenschapsbeleid. Weliswaar deelt hij die portefeuille met staatssecretaris Halbe Zijlstra, maar afgesproken is dat Verhagen het algemene innovatiebeleid coördineert en doorzettingsmacht heeft.

Minister Maxime Verhagen van Economie krijgt in het kabinet Rutte ook zeggenschap over het wetenschapsbeleid. Weliswaar deelt hij die portefeuille met staatssecretaris Halbe Zijlstra, maar afgesproken is dat Verhagen het algemene innovatiebeleid coördineert en doorzettingsmacht heeft.

Dat is de uitkomst van het zogeheten constituerend beraad, waarin de bewindslieden de taken vorige week hebben verdeeld. Hoe zwaar de ‘doorzettingsmacht’ van Verhagen zal wegen, is nog even afwachten. In de vorige regering botsten CDA en PvdA vaak over het NWO-beleid. Tegen de zin van het CDA in haalde minister Plasterk honderd miljoen euro uit de basisbekostiging van universiteiten en gaf het aan NWO, dat het onder de beste wetenschappers moest verdelen.

Ook zag het CDA niets in de plannen van Plasterk voor een nieuw soort graduate schools, waarin promovendi meer macht kregen om hun eigen promotie uit te stippelen. Het ministerie van Economische Zaken was overigens al bij NWO betrokken, vooral als het om toegepast onderzoek ging. Ook investeerde EZ in Europees verband in onderzoek & ontwikkeling, bijvoorbeeld in het Europese ruimtevaartprogramma.
 
Onlangs lekte een brief aan Rutte en Verhagen uit waarin de Nederlandse universiteiten, NWO, KNAW, TNO en AcTi ervoor pleitten dat de gehele wetenschap, inclusief universiteiten, onder het nieuwe ministerie EL&I zou vallen. Ze schreven niet waarom ze weg wilden bij OCW. Het voorstel is klaarblijkelijk genegeerd.

Uit het constituerend beraad bleek verder dat Zijlstra verantwoordelijk wordt voor het lerarenbeleid en ‘levenlang leren’. Bovendien krijgt hij de portefeuille cultuur. Het primair en voortgezet onderwijs vallen onder minister Van Bijsterveldt, evenals het mbo. Ook heeft zij de media onder haar hoede, waaronder de publieke omroep. 

Media en cultuur zijn deze keer dus opgesplitst. Dat maakt het risico kleiner om, net als eerder Ronald Plasterk, door de oppositie te worden weggezet als minister of staatssecretaris ‘van feesten en partijen’.

EH / Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail