Verkiezingen U-raad: lage opkomst, geen verschuivingen

De verkiezingen voor de studentzetels in de Universiteitsraad hebben dit jaar voor weinig opwinding gezorgd. Ook komend studiejaar telt de studentengeleding acht leden van lijst VUUR en drie van de PvdUS. Anna Grebenchtchikova van lijst Helder neemt de plaats in van Marijn de Vries van de betreurde fractie Meer Computerwerkplekken in de UB (McWub).

Uit de uitslag, die woensdagmiddag kort na vier uur door rector-magnificus Stoof bekend werd gemaakt, blijkt dat de opkomst na een opleving in 2009 weer terug is bij af. Vorig jaar bracht 23,68 procent van de Utrechtse studenten een stem uit, dit jaar toonde slechts 20,02 procent (6006 van de 29994 stemgerechtigden) belangstelling voor de tot één week ingekorte verkiezingen. 381 van hen lieten het stembiljet blanco.

Iets meer belangstelling voor het jaarlijkse ‘rondje democratie’ toonden studenten in twee van de drie faculteiten waar verkiezingen plaats vonden. De bèta’s haalden zowaar een opkomst van 25,2 procent. Dat lag waarschijnlijk aan de felle strijd tussen ‘Bèta for you’ en ‘Voor elkaar’ om de enige van de zeven zetels die niet al vooraf aan een departement was vergeven. Met 257 tegen 237 stemmen trok ‘Voor elkaar’ in deze strijd aan het langste eind.

Ook in het departement Rechten was sprake van een spannende strijd, hier tussen lijst VUUR en de Juridische Studentenvereniging. Hoewel de JSVU 575 stemmen kreeg tegen VUUR slechts 445, zullen beide fracties komend studiejaar met drie leden zitting nemen in de Reboraad. Zij worden vergezeld door drie studenten economie en drie van bestuurs- en organisatiewetenschappen.

Dankzij de felle strijd tussen de twee Rechtenfracties, die er zelfs niet voor terugschrokken om elkaars posters van de muur te trekken, lag ook in de Rebofaculteit de opkomst met 24,4 procent boven het Utrechtse gemiddelde. Bij Sociale Wetenschappen, waar maar één lijst was ingediend, nam daarentegen slechts 16 procent van de kiezers de moeite een stembiljet in te vullen.

EH

Advertentie