Verschil van mening over invitatie vermeende creationist

Body: 

Mag je een spreker uitnodigen zonder erbij te vertellen wat diens achtergrond is? Volgens masterstudent Wouter Masselink heeft de organisatie van X-track 2010 door dit bij James le Fanu na te laten de universiteit beschadigd. Directeur Melanie Peters van Studium Generale en symposiumorganisator Inger Brandsma zijn het niet met hem eens.

Mag je een spreker uitnodigen zonder erbij te vertellen wat diens achtergrond is? Volgens masterstudent Wouter Masselink heeft de organisatie van X-track 2010 door dit bij James le Fanu na te laten de universiteit beschadigd. Directeur Melanie Peters van Studium Generale en symposiumorganisator Inger Brandsma zijn het niet met hem eens.

Aanleiding voor de discussie op het Podium van DUB was een symposium dat half september onder de noemer X-track 2010 werd georganiseerd door masterstudenten uit de Graduate School Life Sciences in samenwerking met Studium Generale. Thema van de bijeenkomst was de vraag of gentherapie de toekomst van de gezondheidszorg kan veranderen.

Een van de sprekers was de Schotse arts James le Fanu, auteur van het boek ‘The rise and fall of modern medicine’. In zijn opiniestuk op het Podium van DUB stelt Masselink dat Le Fanu er naar zijn mening een tweede agenda op na houdt. In zijn boeken en columns zou hij laten blijken een diepgaand wantrouwen te hebben tegenover wetenschap in het algemeen en genetica in het bijzonder.

‘Mijn algemene indruk van Le Fanu is dat hij een zeer welbespraakte, intelligente man is, die zich niet kan verenigen met de oprukkende kennis die door de wetenschap wordt ontsloten’, aldus Masselink.

Op zich zegt hij geen bezwaar te hebben tegen Le Fanu als spreker, maar de organisatie had dan wel moeten aangeven dat zijn argumenten gefundeerd zijn op een naïef begrip van wetenschap en op een creationistisch wereldbeeld. Door dat niet te doen hebben de organisatoren de UU schade berokkend, vindt Masselink.

In een reactie op Podium wijst directeur Melanie Peters van Studium Generale de kritiek van Masselink van de hand. Niet alleen bestrijdt zij dat Le Fanu een creationist is, ook stelt zij dat behalve Le Fanu als tegenstander van genetisch onderzoek ook drie voorstanders aan het woord kwamen. Bovendien was er alle gelegenheid om tijdens het symposium met Le Fanu in discussie te gaan.

Voorzitter Inger Brandsma van de X-track organisatie schrijft dat er ook wat haar betreft geen probleem is. 'Le Fanu hield zich keurig aan het thema van het symposium.'

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail