Vier Rubicon-beurzen voor Utrechters

Wetenschapsfinancier NWO geeft 31 pas gepromoveerde wetenschappers een beurs om onderzoek in het buitenland te doen. Vier Utrechtse onderzoekers vertrekken, twee buitenlandse onderzoekers komen naar Utrecht. Mogelijk worden deze Rubiconbeurzen in 2011 voor het laatst uitgereikt.

In totaal 161 onderzoekers hadden een aanvraag ingediend. De meeste bursalen vertrekken voor één of twee jaar naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Anderen gaan onderzoek doen in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Australië. Acht buitenlandse onderzoekers gebruiken Rubicon om onderzoek te doen aan een Nederlandse instelling. NWO wil namelijk ook buitenlandse onderzoekers hierheen halen.

Het voortbestaan van het Rubicon-programma is onzeker sinds het kabinet het van de begroting heeft afgevoerd. In 2011 is nog maar geld voor twee toekenningsrondes. Uit een evaluatie van het programma blijkt volgens NWO dat er binnen de wetenschap wel degelijk behoefte aan is. D66 heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend voor de instandhouding van het programma. Daar wordt donderdag over gestemd.

Iedere ronde stelt NWO 1,7 miljoen euro beschikbaar voor Rubicon. Voor de rondes in 2010 ontvangt NWO cofinanciering via het programma ‘Marie Curie Cofund Action’ van de Europese Unie.

De Rubicon-beurzen zijn vernoemd naar de rivier die Julius Caesar met zijn leger overstak om de macht in Rome over te nemen. De beurzen zijn een opmaat naar de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor respectievelijk beginnende, ervaren en zeer ervaren wetenschappers.

Hoger Onderwijs Persbureau/xb

 

De Utrechtse winnaars zijn:

*Dr. Jacub Dotlacil gaat naar de University of California, Santa Cruz
Omschrijving onderzoek: Zinnen die de interactie tussen individuen/dingen uitdrukken, kunnen op veel manieren begrepen worden: in 'journalisten interviewden politici' is het niet zeker welke journalist welke politicus interviewde. Gewoonlijk weten we dat echter zonder expliciete aanwijzingen. Dit onderzoek bestudeert hoe dat komt.

*Dr. Tim Mainhard gaat naar de Rijksuniversiteit Groningen – GION
Omschrijving onderzoek: Het sociale klasklimaat bepaalt in belangrijke mate leerprestaties en leerplezier van leerlingen. De onderzoekers gaan na in welke mate de docent, de leerling, en de specifieke klas waarvan een leerling deel uitmaakt, het klimaat bepalen.

*Dr. Myrthe Plaisier gaat naar het Max Planck Institute for Biological Cybernetics in Duitsland
Omschrijving onderzoek: Ons brein is in staat om perceptuele informatie van de twee handen moeiteloos te combineren. Om te onderzoeken hoe de informatie van beide handen wordt gecombineerd tot een enkele representatie van de wereld, geven wetenschappers beide handen conflicterende informatie.

*Dr. A.M. Anke Smits gaat van het UMC Utrecht naar het University College London
Omschrijving onderzoek: Het hart bevat stamcellen, toch is het hart niet in staat zichzelf te herstellen na een hartaanval. De onderzoeker gaat op zoek naar signalen die de lokale stamcellen kunnen activeren zodat ze het beschadigde hart van binnenuit kunnen repareren.


Naar Utrecht komen:

*Dr. Giorgia Vocino komt van University Cà Foscari in Venetiê naar het Utrechtse Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
Omschrijving onderzoek: Ook Karel de Grote als succesvolle veroveraar moest integreren. Hij wierp zich dus op als de beschermheer van lokale heiligen. Hoe werden in nieuw veroverde gebieden heiligenlevens ingezet om de gunst van de nieuwe heersers te verwerven?

*Dr. Florent Grasso komt uit Grenoble naar het Utrechtse departement Fysische Geografie
Omschrijving onderzoek: Brekende golven beuken tijdens zware stormen in op het strand en de duinen. Het voorspellen van kustafslag is echter nog problematisch. Deze onderzoeker gebruikt veldgegevens en laboratoriumexperimenten om te bepalen hoe het woeste water in brekende golven strandzand verplaatst.

Tags: rubicon | nwo

Advertentie