Vijf investeringssubsidies naar UU

Body: 

Vijf onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen geld van onderzoeksfinancier voor de aanschaf van apparatuur of voor het opzetten van een dataverzameling. In het investeringsprogramma ‘NWO-middelgroot’ wordt dit jaar 12,2 miljoen euro uitgekeerd aan 32 onderzoekers.

Vijf onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen geld van onderzoeksfinancier voor de aanschaf van apparatuur of voor het opzetten van een dataverzameling. In het investeringsprogramma ‘NWO-middelgroot’ wordt dit jaar 12,2 miljoen euro uitgekeerd aan 32 onderzoekers.

In totaal ontving NWO 82 aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Doel van dat programma is om apparatuur, dataverzamelingen en nieuwe software te financieren, die voor individuele groepen te duur zijn. Voor aanvragen op het gebied van de natuurkunde en de technische wetenschappen is een apart fonds beschikbaar.

Dit jaar is een bedrag van 12,2 miljoen euro uitgetrokken voor inversteringen middelgroot. De kleinste subsidie bedraagt 110.000 euro, de grootste 900.000 euro. Overigens betaalt NWO maximaal driekwart van het toegekende bedrag. De universiteit of de onderzoeksinstelling moet uit de eigen reserves minimaal een kwart bijpassen.

De vijf Utrechtse subsidies zijn netjes verdeeld over vijf faculteiten. De aangevraagde apparatuur varieert van een spinning disk microscoop tot software voor het opzetten van een dataverzameling van gescheiden gezinnen. Om hoeveel geld het per project gaat, vermeldt NWO niet. Net als de UU waren ook de Vrije Universiteit (zes aanvragen) en de universiteiten van Groningen (vijf) en Leiden (vier) in deze ronde succesvol.

EH

 

De Utrechtse gehonoreerden:

Spinning disk microscoop voor het bespieden van ontwikkeling en kanker
Prof. dr. (Alain) de Bruin (m) 25-08-1968, UU –Diergeneeskunde
In ons onderzoek maken we de ontwikkeling van gezond weefsel en kankerweefsel zichtbaar. Nu vragen we een microscoop aan die hele snelle opnames maakt zonder het weefsel te beschadigen. Hierdoor kunnen we gezond en kankerweefsel op een nieuwe manier bestuderen.

Aardedonkere ruimtesimulator voor een ultra-gevoelige ruimtecamera
Dr. F.P (Frank) Helmich (m) 31-07-1966, SRON
Voordat een SRON-camera definitief gelanceerd wordt om zijn rondjes in de ruimte te draaien, wordt deze uitgebreid aan de tand gevoeld. Voor het testen is een ruimtesimulator nodig, die de duisternis en lage temperaturen van het heelal nabootst. Met de financiële steun van NWO heeft SRON nu de beschikking over zo’n simulator, en is SRON deze nu aan het voorbereiden voor de komende missie: SPICA, een samenwerking tussen de Japanse en Europese ruimtevaartorganisaties JAXA en ESA.

Adembenemende MRI
Dr. ing. D.W.J. (Dennis) Klomp, (m) 09-09-1974, UMCU – Radiologie
Magnetische veldverstoringen door bijvoorbeeld ademhaling kan voorkomen worden dankzij een dynamisch SHIM-systeem met veldsensoren. Met dit apparaat verwachten de UMC’s in Utrecht en Leiden hun hoogveld-MRI in te kunnen zetten voor zeer scherpe detailopname binnen het menselijk lichaam.

Juridische afspraken van gescheiden ouders
Dr. A. (Anne-Rigt) Poortman (v) 28-08-1972, UU – Sociologie/ICS
Hoe regelen ouders hun scheiding juridisch? Houden ze zich aan de afspraken en voor hoe lang? Welke factoren spelen een rol bij de keuze voor bepaalde regelingen? En wat zijn de gevolgen voor ouders en kinderen? Deze vragen staan centraal in een unieke dataverzameling onder gescheiden gezinnen.

Een thermometer voor het verleden
Dr. G.J. (Gert-Jan) Reichart (m) 30-10-1966, UU – Earth Sciences
De aarde heeft in zijn geologische verleden vele klimaatveranderingen doorgemaakt. Met de nieuwe apparatuur kunnen we fossiele chemische verbindingen meten waarmee de temperatuur preciezer dan ooit gereconstrueerd kan worden. Hiervan leren we wat de natuurlijke variatie is geweest op aarde.

Taalbeheersing
Prof. dr. F. N. K. Wijnen, UU
Dit onderzoek zal nieuwe inzichten mogelijk maken in de ontwikkeling van taal(beheersing); over de beheersing van de moedertaal in verschillende levensfasen en de wijze van taal acquisitie en verlies.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail