Voetballers en rugbyers kunnen seizoen toch afmaken in De Uithof

Opluchting bij voetbalvereniging Odysseus ’91 en de rugbyverenigingen USRS en RUS. De clubs hadden de hoop al opgegeven, maar kunnen dit voorjaar gewoon hun wedstrijden in De Uithof afwerken.

De Utrechtse sportverenigingen hoeven niet verder te zoeken naar tijdelijke speellocaties voor dit voorjaar. Ze waren daartoe gedwongen omdat hun huidige velden plaats moeten maken voor een nieuwe grootschalige parkeervoorziening. In ieder geval één van de vervangende velden aan de andere zijde van Upsallalaan zou niet tijdig klaar zijn. Odysseus moest voor een deel van de wedstrijden uitwijken, de rugbyers voor alle wedstrijden en trainingen.

De hoop van de verenigingen om een gecombineerd rugby- en voetbalveld in gebruik te kunnen houden tijdens de eerste maanden van de bouwwerkzaamheden was al vervlogen. Een D66-motie die het gemeentebestuur daartoe opriep, werd door de Utrechtse raadsfracties verworpen.

Tot ieders verrassing kwam deze week de melding dat gemeentebestuur en universiteit er toch voor hebben gezorgd dat de voetballers en rugbyers in De Uithof kunnen blijven. Nader onderzoek wees uit dat het mogelijk is een sportveld te sparen tot 1 mei. Gehoopt wordt dat de voetballers en rugbyers hiermee uit de brand zijn en alle wedstrijden in De Uithof kunnen spelen. Mogelijk dat nog een beperkt aantal wedstrijd elders moet worden afgewerkt. Voor de trainingen zullen de rugbyers waarschijnlijk uitwijken naar een veld nabij de faculteit Diergeneeskunde.

Waarom de eerder verworpen optie om de bouwlocatie anders in te richten nu toch te realiseren is, blijft onduidelijk. Een gemeentewoordvoerder kon daar vrijdag geen uitsluitsel over geven. De Utrechtse D66-fractie denkt dat politieke druk, gekoppeld aan de aanhoudende protesten van de verenigingen, tot succes heeft geleid.

“Dit voelt als een enorme overwinning”, zegt Peter Persoon, praeses van de USRS dan ook. “Blij en trots”, omschrijft voorzitter Guusje Collin van Odysseus ’91 de gevoelens binnen haar bestuur. “Dit is toch mede danken aan de inspanningen van de verenigingen.”

XB

Advertentie