Voetballers en rugbyers voelen zich gedupeerd door universiteit

Voetbalvereniging Odysseus ’91 en de rugbyverenigingen USRS (mannen) en RUS (vrouwen) luiden de noodklok. In januari of februari gaan hun velden op de schop voor de aanleg van het Transferium, terwijl de vervangende velden nog niet klaar zijn. De verenigingen dringen aan op uitstel van de bouw van de nieuwe Park + Ride-voorziening.

De sportverenigingen verwijten de universiteit dat deze te laat is begonnen met het inzaaien van een voetbalveld en van een gecombineerd voetbal/rugbyveld in De Uithof. Daardoor dreigen de drie clubs (een deel van) hun wedstrijden dit voorjaar niet op sportcentrum Olympos te kunnen afwerken. De grasvelden zijn door het koude en natte weer van de afgelopen maanden niet op tijd bespeelbaar, zo heeft de universiteit gemeld.

Volgens de voetballers en rugbyers hebben zij de afgelopen jaren herhaaldelijk laten weten zich grote zorgen te maken over de gang van zaken rondom de herinrichting van het sportcentrum. Onlangs werd die boodschap nog overgebracht aan collegelid Hans Amman. Die ontving toen een taart als ludieke geste. “Nu zitten wij als verenigingen toch weer met de problemen. Dit is opnieuw een teken dat de universiteit de studentensport weinig prioriteit geeft”, meent Guusje Collin, voorzitter van Odysseus ’91.

De verenigingen dringen bij het universiteitsbestuur aan op uitstel van de bouw van het Transferium. De gemeenteraadsfracties van D66 en VVD vragen donderdag aan het Utrechtse college van Burgemeester & Wethouders uitleg over de ontstane situatie. Het stadsbestuur zegde eerder toe bij de bouw van de parkeervoorziening de belangen van de sportverenigingen samen met de universiteit in de gaten te zullen houden.


SOS-GRAS

Johan Reusen, programmamanager bij de universitaire directie Vastgoed en Campus, erkent dat er sprake is van een probleem. Van verwijtbare fouten in de planning van de aanleg van de velden, wil hij echter niets weten. “Wij hebben goed gemotiveerde keuzes gemaakt. Helaas pakken die nu door de weersomstandigheden slecht uit, maar dat is achteraf praten.”

Reusen zegt dat de universiteit er nu alles aan doet om het voetbalveld met natuurgras op tijd gereed te krijgen. “Met gebruik van zogenoemd SOS-gras dat ontkiemt bij lagere temperaturen, kunnen we er hopelijk voor zorgen dat dat veld al in januari of februari klaar is. Zo krijgt in ieder geval de voetbalclub wat lucht. Odysseus beschikt sinds kort immers ook al over een kunstgrasveld. Dat kan veel intensiever bespeeld worden dan een natuurgrasveld. Voor het gecombineerde rugby/voetbalveld liggen de zaken anders. We zijn met de gemeente in gesprek over een alternatieve locatie voor de rugbywedstrijden. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om elders te voetballen.”


DRAMA

Voorzitter Collin van Odysseus betwijfelt of de universiteit erin slaagt om een veld op korte termijn speelklaar te krijgen. “Maar zelfs als dat lukt, is er nog steeds een probleem. We hebben minstens drie velden nodig om alle thuiswedstrijden af te kunnen werken. Met twee velden is dat simpelweg onmogelijk.” Collin ziet er bovendien weinig heil in om de vereniging op verschillende locaties verspreid over Utrecht te huisvesten. Dit zou volgens haar veel logistieke en organisatorische problemen geven.

Voorzitter Peter Persoon van de rugbyvereniging USRS spreekt van “een behoorlijk drama”. “Wij vragen ons ook af óf er wel een ander veld te vinden is. De Utrechtse sportvelden zijn drukbezet. Bovendien gaat een verhuizing ons veel geld kosten. Daar zal echt een oplossing voor moeten komen. Die rekening gaan we niet zelf betalen.”

De verenigingen praten donderdag met de universiteit over de situatie. “We zijn benieuwd wat we dan gaan horen”, zegt Persoon. “De beste optie is wat ons betreft dat er toch nog iets gedaan kan worden aan de planning van het Transferium, maar ik ben bang dat andere belangen dan zwaarder wegen.”

XB

Advertentie