Voorlopig alleen standaard software

Body: 

Het college van bestuur zal voorlopig geen verandering aanbrengen in de huidige ‘gesloten’ Windowsomgeving op universitaire werkplekken. In de financiële commissie van de Universiteitsraad voerde collegelid Hans Amman met name de veiligheidsrisico’s van een meer open systeem aan als reden voor terughoudendheid.

Het college van bestuur zal voorlopig geen verandering aanbrengen in de huidige ‘gesloten’ Windowsomgeving op universitaire werkplekken. In de financiële commissie van de Universiteitsraad voerde collegelid Hans Amman met name de veiligheidsrisico’s van een meer open systeem aan als reden voor terughoudendheid.

Amman deed zijn uitspraak in reactie op een pleidooi van raadslid Fred Toppen voor het toestaan van meer flexibiliteit ten aanzien van software op universitaire PC’s. In een notitie over de stand van zaken op het gebied van de universitaire ICT had de raad gesteld dat onderzoekers in Utrecht op dit moment in hun wetenschappelijke vrijheid worden belemmerd door het verbod op het gebruik van niet door de universiteit geautoriseerde software.

‘Universitaire onderzoekers zouden zonder al te hoge drempels nieuwe software moeten kunnen gebruiken”, aldus de raad. ‘Wij begrijpen de behoefte aan een veilig systeem, maar hier wordt de wetenschap tegengewerkt. Er moet een oplossing mogelijk zijn zonder dat direct van een gesloten naar een open systeem of een special moet worden overgestapt.’

Amman zei in een reactie alle begrip te hebben voor de wens van de U-raad. Ook zelf zou hij af en toe best met andere software willen werken dan hij binnen de UU tot zijn beschikking heeft. “Maar”, zei het derde collegelid, “we zijn indertijd niet over één nacht ijs gegaan. Met name voor de vele standaardwerkplekken die de universiteit kent, is een gesloten systeem zoals we dat nu hebben, verreweg het veiligst.”

Het collegelid dat tijdens vergaderingen met graagte put uit zijn eigen ervaring, noemde enkele sprekende voorbeelden van de problemen die een open systeem met zich mee kunnen brengen. “Ik heb het in Eindhoven meegemaakt dat iemand, ik laat in het midden wie, Linux opstartte met een WIN-server, waardoor meteen het hele netwerk plat lag. Om de integriteit van je ICT-complex te bewaren is een gesloten systeem echt onmisbaar.”

Amman en ICT-directeur Ineke Molenaar beklemtoonden dat de ICT-dienstverlening zo is opgezet dat medewerkers die echt niet zonder kunnen, te allen tijde de beschikking kunnen krijgen over specifiek voor hun werk noodzakelijke software. Maar de overgrote meerderheid van universitaire medewerkers kan met de software die via het web beschikbaar komt en die door het ICT-servicecentrum wordt ondersteund, prima uit de voeten, betoogden zij.

Studentraadslid Ankie Dols (VUUR) deed nog een dappere poging om de bestuurstafel ervan te overtuigen dat het met de risico's echt wel mee zou vallen. “We hebben op de universiteit toch te maken met een redelijk intelligente groep ICT-gebruikers?” De ironische lach van Amman maakte duidelijk dat hij dat wel een erg naïeve gedachte vond. “Ik denk dat je nu echt een verkeerde afslag neemt. Ik zie ze al voor me, de medewerkers die vinden dat hun PC wel erg langzaam werkt en dus de virusscanner maar even uitzetten. Nee, in een wat verdere toekomst wil ik er nog wel eens naar kijken, maar voorlopig houd ik het toch maar liever bij het gesloten systeem zoals we dat nu hebben."

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail