Voortbestaan fractie-Helder onzeker

Body: 

De kans is groot dat de Universiteitsraad komend studiejaar een van de drie huidige studentenpartijen kwijtraakt. Anna Grebenchtchikova (op de foto in het midden), lijsttrekker en enig raadslid voor fractie-Helder, adviseert haar potentiële opvolgers om aansluiting te zoeken bij fractie-VUUR.

De kans is groot dat de Universiteitsraad komend studiejaar een van de drie huidige studentenpartijen kwijtraakt. Anna Grebenchtchikova (op de foto in het midden), lijsttrekker en enig raadslid voor fractie-Helder, adviseert haar potentiële opvolgers om aansluiting te zoeken bij fractie-VUUR.

In een kort telefonisch interview zegt Grebenchtchikova - in februari vorig jaar een van de studenten die was betrokken bij de bezetting van het Bestuursgebouw - dat haar besluit om een nieuwe studentenpartij op te richten was ingegeven door ergernis over de te weinig kritische opstelling van de toenmalige fractie-VUUR. Zij was met name teleurgesteld over de in haar ogen slappe reactie van de U-raad op het verdwijnen van het papieren Ublad.

“Ik vond dat het tijd werd voor een feller geluid, maar tot mijn verrassing blijkt de huidige fractie-VUUR een stuk kritischer te zijn dan haar voorganger. Als de nieuwe fractie op dezelfde voet doorgaat, is er wat mij betreft geen reden om Helder als aparte lijst te laten voortbestaan. De leden van de Universiteitsraad moeten immers als team werken, niet als aparte partijen. Een goed team bestaat uit mensen die elkaar al langer kennen en al langer met elkaar samenwerken. Als je eerst campagne tegen elkaar hebt gevoerd, is het daarna moeilijker samenwerken."

Daar komt volgens Grebenchtchikova bij dat het van groot belang is dat de Universiteitsraad bestaat uit 'een goede mix' van kritische studenten. "Ik heb de goede kandidaten die zich bij mij hadden aangemeld, daarom aangeraden om eerst te kijken of zij een plaats kunnen krijgen bij lijst-VUUR. Het gaat er immers om dat er goede studenten in de raad komen, niet tot welke partij of fractie ze behoren. Als er bij VUUR plaats voor hen is, verdwijnt Helder. Zo niet, dan gaan we door.”

Van aarzeling vanwege de langstudeerdersboete heeft de studente wiskunde en taalwetenschap bij haar mogelijke opvolgers niets gemerkt. “Ik denk dat zij erop rekenen dat leden van de Universiteitsraad een afdoende financiële bijdrage zullen krijgen om de klap op te vangen. Maar bovendien heeft die langstudeerdersregeling een aantal mensen zo kwaad gemaakt, dat de belangstelling voor de medezeggenschap er eerder door is toe- dan afgenomen.”

Grebenchtchikova zelf laat het waarschijnlijk bij dit ene bestuursjaar. Zij is niet ontevreden over wat de U-raad dit jaar heeft bereikt. “Vooral over onze weigering om in december met de begroting in te stemmen was ik tevreden. Dat was een hard maar duidelijk signaal aan het college van bestuur om de medezeggenschap serieus te nemen.

"Het werd hoog tijd dat we dat signaal een keer afgaven. Maar wat me is tegengevallen is hoe bureaucratisch de universiteit soms bestuurd wordt. Die eindeloze vergaderingen die hier moeten worden gehouden voordat er eens iets gebeurt. Ik zou willen dat het allemaal wat sneller ging.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail