VVD-jongeren: liever minder basisbeurs

De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, wil de basisbeurs met dertig procent verlagen. De jongeren zijn fel tegen de langstudeerdersregeling die hun eigen staatssecretaris Zijlstra voorstelt.

Studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, gaan straks als het aan de staatsecretaris ligt drieduizend euro extra collegegeld betalen. En hun onderwijsinstelling betaalt voor hen een boete van drieduizend euro.

Dat getuigt van weinig visie op onderwijs, vinden de jonge liberalen. “Er ontstaat een rommeltje aan bezuinigingsmaatregelen: naast een prestatiebeurs in de bachelor komt er nu een sociaal leenstelsel in de masterfase, een tweede studie is al duurder en nu komt er ook nog een langstudeerboete voor studenten én instellingen bij”, zegt voorzitter Martijn Jonk.

Die laatste bezuiniging kan bij de JOVD sowieso op weinig sympathie rekenen: “Het is slecht voor mensen die naast hun studie actief willen zijn. Hen wordt de vrijheid ontnomen zelf invulling te geven aan hun ontwikkeling”.

De jongeren hebben berekend dat de bezuinigingsdoelstelling die staatssecretaris Zijlstra wil behalen – 370 miljoen – ook kunnen worden geïncasseerd als de basisbeurs en de aanvullende beurs met dertig procent worden verminderd. Het bedrag dat studenten eventueel aanvullend lenen wordt in het plan via een sociaal leenstelsel terugbetaald.

“Wij willen niet op de aanbodkant van het onderwijs bezuinigen, zoals gebeurt door de langstudeerdersboete voor instellingen, maar bij de studenten zelf.” Een sociaal leenstelsel zorgt er volgens de JOVD voor dat studenten zich verantwoordelijker zullen voelen voor hun studieresultaten.

“Liever hadden wij in een keer een sociaal leenstelsel ingevoerd. Maar dit zou een stap in die richting zijn, die hopelijk de knop omzet bij studenten die niet willen lenen. Bovendien levert het de gewenste bezuiniging op.” Jonk benadrukt dat het wel de bedoeling is dat het bezuinigde geld wordt teruggeploegd in het hoger onderwijs.

Is de VVD ook voor het plan te porren? Jonk: “Wij hebben ons voorstel voorgelegd aan Anne-Wil Lucas, de woordvoerder hoger onderwijs van de VVD. Zij vindt het een interessant plan.” Maar de langstudeerregeling staat toch in het regeerakkoord, en dat is toch heilig? “Dat klopt, maar die langstudeerboete is vooral een CDA-punt”, aldus Jonk.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de juridische haalbaarheid van de langstudeerdersregeling voor zittende studenten.

Hoger Onderwijs Persbureau

Tags: jovd | basisbeurs

Advertentie