Wageningen verdeeld over intensieve veehouderij

Wetenschappers van Wageningen Universiteit krabben zich achter de oren. Ze zijn verdeeld over de vraag welke rol dierenwelzijn en duurzaamheid in hun onderzoek moeten spelen. Ook de Utrechtse hoogleraar Frans van Knapen mengt zich in de discussie.

De discussie is eind april in een stroomversnelling geraakt door het manifest van Roos Vonk tegen de intensieve veehouderij, dat inmiddels door 249 hoogleraren wordt gesteund, waaronder 31 Wageningse wetenschappers. Het ministerie van Landbouw ontkende dat er sprake is van een steeds intensievere en grootschalige veeteelt.

De Utrechtse hoogleraar veterinaire volksgezondheid Frans van Knapen hekelde in NRC Handelsblad bovendien de –in zijn ogen- ongenuanceerde en onwetenschappelijke stellingname van hoogleraren die niet thuis zijn in het vakgebied. Volgens Van Knapen zijn er ook vele positieve tendensen aan te wijzen. Dat Wageningse specialisten de petitie niet ondertekenden, onderstreepte naar de mening van Van Knapen zijn gelijk.

Gisteren schreven drie Wageningse hoogleraren onder vermelding van ‘de specialisten reageren nu wel’ echter een opinieartikel in dezelfde krant. Volgens hen heeft de universiteit zich blindgestaard op economische vraagstukken, waardoor afwegingen als duurzaamheid en dierenwelzijn uit het zicht raakten. De universiteit zou aan ‘blikvernauwing’ lijden.

Afgelopen donderdag was er op de universiteit een debat. Universiteitsblad Resource schrijft geregeld over de kwestie.

HOP/XB

Advertentie