Weinig animo voor gratis NS-kaart

Body: 

Slechts een kwart van alle pas afgestudeerden maakt gebruik van het aanbod een gratis voordeelurenkaart te ontvangen. Dat blijkt uit  navraag van DUB bij de NS en DUO.

Camiel Eurlings introduceerde als minister van Infrastructuur en Milieu in september 2008 ‘Uitgestudeerd’: een actie waarbij hbo- en wo-afgestudeerden gratis een voordeelurenkaart en twee dagkaarten kunnen krijgen. Met deze ‘Camielkaart’ hoopte hij oud-studenten over te halen ook na hun OV-kaart met het Openbaar Vervoer te blijven reizen.

Slechts een kwart van alle pas afgestudeerden maakt gebruik van het aanbod een gratis voordeelurenkaart te ontvangen. Dat blijkt uit  navraag van DUB bij de NS en DUO.

Camiel Eurlings introduceerde als minister van Infrastructuur en Milieu in september 2008 ‘Uitgestudeerd’: een actie waarbij hbo- en wo-afgestudeerden gratis een voordeelurenkaart en twee dagkaarten kunnen krijgen. Met deze ‘Camielkaart’ hoopte hij oud-studenten over te halen ook na hun OV-kaart met het Openbaar Vervoer te blijven reizen.

Jaarlijks zeggen zo’n 150.000 tot 200.000 studenten hun weekend- of weekabonnement op, zo blijkt uit gegevens van DUO. Het gros hiervan heeft een diploma ontvangen of is gestopt met hun studie en in beide gevallen heeft de student recht op Uitgestudeerd. Volgens gegevens van de NS hebben in 2010 slechts een kleine 30.000 afgestudeerden de voordeelkaart en de twee dagkaarten aangevraagd. Voor komend jaar wordt een stijging met twintig procent verwacht, naar 35.000 tot 36.000 aanvragen. Desalniettemin betekent dit dat maar een kwart van alle afgestudeerden gebruikt maakt van dit ‘cadeautje’ van de regering.

De NS hoopt dat Uitgestudeerd meer bekendheid zal krijgen. “De huidige studenten die een OV-kaart hebben, zijn niet met hun naam bij ons bekend, omwille van privacy”, aldus NS-voorlichter Annelou van Egmond. “Wij kunnen hen dus niet rechtstreeks benaderen om te vertellen dat ze hier recht op hebben. We kunnen hoogstens een algemene campagne starten. DUO vermeldt Uitgestudeerd wel in een brief die alle afgestudeerden ontvangen, maar die bevat heel veel informatie over bijvoorbeeld uitschrijving en het stopzetten van studiefinanciering. Ik kan me dus voorstellen dat Uitgestudeerd enigszins ondergesneeuwd raakt.” Het aanbod kan tot drie maanden na voltooiing van de studie verzilverd worden.

Overigens zijn net-afgestudeerden momenteel de enigen die nog een voordeelurenkaart ‘oude stijl’ kunnen krijgen. De NS heeft de kaart, waarmee na negen uur ’s ochtends met korting kan worden gereisd, namelijk per 1 september afgeschaft. Deze is vervangen door zes nieuwe abonnementen, zoals ‘weekend-vrij’ of ‘kids-vrij’. Van Egmond: “Aangezien Uitgestudeerd wordt betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zullen wij het overleg met hen aangaan om de actie voort te zetten met een ander voordeelabonnement. Het wordt waarschijnlijk ‘dal-voordeel’, aangezien die het meest lijkt op de oude 40-procent-kortingskaart.”  Deze verandering kan echter nog een paar maanden duren.

Houders van een dal-voordeelkaart krijgen, net als bij het oude voordeelurenabonnement, veertig procent korting op hun treinkaartje na de ochtendspits: vanaf 09.00 uur. Deze korting geldt alleen ook niet tijdens de avondspits: tussen 16.00 en 18.30.

Net of bijna afgestudeerden kunnen hier een gratis kortingskaart aanvragen  

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail