What's in a name!

Body: 

Dit keer wilde de faculteit het zelf: de naam Sociale Wetenschappen veranderen in Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Maar ook dit keer gaat het feest niet door en blijft Sociale Wetenschappen gewoon Sociale Wetenschappen heten.

We schrijven het jaar 2003. Decaan Willem Koops van de faculteit Sociale Wetenschappen is boos. Zijn faculteit moet Gedrags- en Maatschappijwetenschappen gaan heten van het college van bestuur, zo blijkt uit stukken voor een nieuw bestuursreglement van de Universiteit Utrecht. Koops tekent bezwaar aan, maar haalt bakzeil.

Dit keer wilde de faculteit het zelf: de naam Sociale Wetenschappen veranderen in Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Maar ook dit keer gaat het feest niet door en blijft Sociale Wetenschappen gewoon Sociale Wetenschappen heten.

We schrijven het jaar 2003. Decaan Willem Koops van de faculteit Sociale Wetenschappen is boos. Zijn faculteit moet Gedrags- en Maatschappijwetenschappen gaan heten van het college van bestuur, zo blijkt uit stukken voor een nieuw bestuursreglement van de Universiteit Utrecht. Koops tekent bezwaar aan, maar haalt bakzeil.

In juni 2004 als het nieuwe bestuursreglement de Universiteitsraad passeert, heet zijn faculteit ineens weer Sociale Wetenschappen. Van de nieuwe collegevoorzitter Yvonne van Rooy hoeft de faculteit niet anders te heten. Koops is blij en legt uit in de rubriek Hoe kan dat nou van het Ublad, waarom hij eerder bezwaar aantekende: “Onder Gedrags- en Maatschappijwetenschappen vallen in Nederland ook vakken als rechten en economie en dat schept dus verwarring.”

Het is 2010. De faculteit Sociale Wetenschappen staat voor een grote organisatorische verandering waarvoor een nieuw faculteitsreglement nodig is. Hierin lezen we dat de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen gaat heten! Vrijdag 26 november: de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen is bijeen en vicedeaan Theo Wubbels deelt mee: “We maken geen haast met de naamsverandering van de faculteit. We blijven tot een nader te bepalen tijdstip Sociale Wetenschappen heten.”

Dinsdag 30 november belt DUB met de net uit Rusland teruggekeerde Koops. Hoe zit dat nu met de naam van zijn faculteit? “Ik had de strijd opgegeven. De wereld is veranderd en inmiddels staat een faculteit Sociale Wetenschappen voor een faculteit zónder psychologie en pedagogiek. We moeten nu dus wel mee in de naamsverandering om verwarring te voorkomen.” Maar waarom gaat het dít keer dan niet door? “Het college van bestuur heeft ons voorgerekend wat een naamswijziging ons kost. Dat was veel duurder dan we dachten; het gaat om enkele tonnen. Dat kunnen we ons in deze tijd niet veroorloven. De naamsverandering wordt dus uitgesteld tot financieel betere tijden.”

Eén troost is er voor de faculteit. In 2004 is wel de Engelse naam voor Sociale Wetenschappen veranderd van Social Sciences in Social & Behavioural Science. Koops: “Dat is dus de naam die we willen dragen. Op onze Engelstalig visitekaartjes is er dus niets aan de hand.”

GK

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail